Aanvraag voor overstappen erfpacht overdragen aan koper

Op 3 september heeft college B&W van Amsterdam besloten dat de koper het recht op de gunstige voorwaarden kan behouden. De verkoper moet dan wel voor 1 januari 2020 een aanvraag ingediend hebben om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht. Ook als je nog niet aan alle voorwaarden voldoet van de Overstapregeling, dan komt er mogelijk een coulance regeling om binnen een bepaalde termijn hier aan te voldoen. Midden oktober wordt e.e.a. uitgewerkt in een zogenaamd uitvoeringsbeleid en zoals het er nu uit ziet eind oktober vastgelegd.

Lees de nieuwsbrief van de gemeente Amsterdam.