Kinderen helpen bij aankoop eerste huis
Persoonlijk hypotheekadvies

Vanaf 2024 hoef je tot een koopsom van 510.000,- geen overdrachtsbelasting te betalen, dat is in 2023 nog 440.000,-. Deze regel geldt alleen als je een woning koopt om zelf in te gaan wonen en je niet eerder gebruik hebt gemaakt van deze zogenaamde startersvrijstelling. Dat is een verruiming van het belastingvoordeel voor starters, want het scheelt 2% overdrachtsbelasting die anders geldt.

Kopen in 2023 en de sleutel ontvangen in 2024

Het is enorm belangrijk dat je goed let op de leverdatum van je nieuwe woning in 2024 plaatsvindt. Daar zal dus flink over onderhandeld moeten worden met de verkopers.  Op een woning met een aankoopprijs van 500.000,- betekent dit dat je 10.000,- minder hoeft in te leggen, dus dat scheelt aanzienlijk en wellicht kun je die iets duurdere woning nu wel kopen. Overleg met de hypotheekadviseurs van A&H Finance voordat je een bod uitbrengt, zij kunnen je hier bij helpen, zodat je de sleutel niet te vroeg krijgt en maximaal gebruik maakt van de regeling.

Kom jij in aanmerking voor de startersvrijstelling?

Zo’n mooi belastingvoordeel daar horen natuurlijk voorwaarden bij. Ben je jonger dan 35 jaar op de leverdatum van de woning in 2024? Is de koopsom lager dan 510.000,-?  En is dit de eerste keer dat je de vrijstelling gebruikt? Dan komt jij in aanmerking! As je in 2023 al 35 wordt, dan is het slim om de levering plaats te vinden voor je 35ste verjaardag. De vrijstelling geldt dan voor een koopsom tot maximaal 440.000,-.

Wil jij hier alles over weten?

Ons team van hypotheekadviseurs staan voor je klaar om je te helpen bij het vinden van de juiste hypotheek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek en laat je verrassen door de vele mogelijkheden die er voor jou zijn.

Veelgestelde vragen over de startersvrijstelling:

1. Kom ik met inleg van eigen geld in aanmerking voor de vrijstelling?

Stel: Je hebt een woning op het oog met een koopprijs van €520.000 en legt €10.000 eigen geld in. Kom je dan in aanmerking voor de vrijstelling in 2024?
Helaas kan je in deze situatie geen gebruik maken van de vrijstelling. Om in aanmerking te komen wordt er gekeken naar de koopsom e van de woning en niet naar het aan te vragen hypotheekbedrag.

2. Ik heb nog niet eerder gebruik gemaakt van de vrijstelling en ga een woning aankopen voor verhuur, kom ik in aanmerking?

Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de startersvrijstelling is dat je zélf voor langere tijd in de woning moet gaan wonen. Ga jij dus een woning aankopen die direct bestemd is voor verhuur, dan kom je helaas niet in aanmerking en zal de overdrachtsbelasting 10,4% bedragen.

3. Mijn partner is jonger dan 35, maar ik ben ouder. Kom we nog in aanmerking?

Het antwoord is zowel ja als nee. Als jullie samen de woning zullen aankopen, 1 van beide jonger is dan 35 jaar en aan de verdere voorwaarden wordt voldaan; dan hoeft in dit geval de partner geen overdrachtsbelasting te betalen. Afhankelijk van de eigendomsverhouding zal dit in de meeste gevallen betekenen 50% van de totale overdrachtsbelasting wel betaald moet worden.

Huis kopen als tweeverdieners

Goed nieuws voor huizenkopers: alle huishoudens met een inkomensstijging in 2021 krijgen een verhoging van het maximale hypotheekbedrag. De verwachte loonstijging is 1,4%. Voor hogere inkomens stijgt de maximale hypotheek meer dan voor lagere inkomens, omdat bij de eerste groep de stijging in euro’s hoger is.

Koop je een huis als tweeverdieners? Het tweede inkomen wordt in 2021 zelfs voor 90% meegeteld in tegenstelling tot de huidige 80%. Daarnaast is de rente laag; dat betekent dat het huis van je dromen dichterbij is dan ooit.

Nieuwe hypotheek afsluiten in 2021

In het nieuwe jaar wordt het voor tweeverdieners makkelijker een huis te kopen dankzij de meetelling van 80 naar 90% van het tweede inkomen. Vroeger was het hoofdinkomen doorslaggevend voor de bepaling van de financieringslastpercentage. Men ging ervan uit dat bij de komst van kinderen het tweede inkomen weg zou vallen. Dit is achterhaald en daarom heeft het Nibud, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, in 2016 al geadviseerd het tweede inkomen veel zwaarder mee te laten wegen. De meeste partners blijven, ook na het krijgen van kinderen, in de meeste gevallen werken.

Dit zorgt niet alleen voor een hogere maximale hypotheek, het zorgt ook voor een ruimere financiële situatie.

Hogere hypotheek bij energiezuinig huis

Tref je in je nieuwe koophuis energiezuinige maatregelen, dan kan een bedrag van maximaal €9.000 buiten beschouwing worden gelaten bij het vaststellen van de maximale hypotheeklast. Voorwaarde: de maatregelen die je neemt moeten de energierekening meer verlagen dan de maandlasten van de extra hypotheek, zodat deze worden terugverdiend tijdens de looptijd van de hypotheek. Koop je een energiezuinig huis? Dan kun je zelfs €15.000 of €25.000 extra lenen.

Studieschuld? Hogere hypotheek in 2021

Heb je een studieschuld? Dan werd deze lening altijd zwaar meegewogen bij het bepalen van je maximale hypotheek. Vanaf het nieuwe jaar verandert dit en kun je meer lenen. Dit is dankzij de verlaging van de wegingsfactor voor studieleningen (de rentes op de studieleningen zijn gedaald) waardoor je meer kunt lenen ondanks je studieschuld.

Lage rente

Zelfs in deze onzekere coronaperiode is de rente onverminderd laag gebleven. Uiteraard is dit geen garantie voor de komende jaren maar er zijn geen concrete aanwijzingen dat de rente gaat stijgen. Heb je nu een hoge lopende rente op je hypotheek? Dan kan het lonen om  over te sluiten naar de lagere rente van dit moment.

Hypotheek oversluiten in 2021

Aan het eind van het jaar is het altijd erg druk bij de hypotheekadviseurs en notarissen om lopende hypotheken over te sluiten. Het heeft voordelen om je hypotheek nu nog te laten oversluiten:

  • De oversluitkosten zijn aftrekbaar in 2022 of je krijgt alvast een deel terug in 2021 via de voorlopige teruggave
  • De rente staat historisch laag. Heb jij een lopende hypotheek met een hogere rente? Oversluiten kan lonen.

Gunstige voorwaarden voor huiseigenaar

De rente blijft voorlopig onverminderd laag; je hypotheek oversluiten loont. Maar dat geldt ook voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek in 2021: als tweeverdiener 10% extra financieringslastpercentage gecombineerd met de lage rente. Koop je dan ook nog een energiezuinig huis of tref je energiezuinige maatregelen? Dan word je extra beloond. Als huiseigenaar of aanstaande huizenkoper sluit je, ondanks de mogelijke onzekerheid rondom het coronavirus, nog steeds gunstige hypotheken af.

De aan de gemiddelde huizenprijs gekoppelde kostengrens voor NHG (Nationale Hypotheek Garantie) stijgt met ingang van 1 januari 2021 van €310.000 naar €325.000. Een stijging van €15.000. Deze nieuwe kostengrens, vastgelegd in de NHG Voorwaarden & Normen, zal 1 november aanstaande worden gepubliceerd. Zijn er energiebesparende maatregelen voor jouw woning en financier je deze mee? Dan geldt een kostengrens van €344.500 met ingang van het nieuwe jaar. De huidige grens ligt op €328.600; een stijging van 6%.

Nieuwe kostengrensmethodiek

Het NHG heeft samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Financiën een nieuwe NHG-kostengrensmethodiek ontwikkeld. De kostengrens voor 2021 is volgens deze nieuwe methodiek bepaald. Tot en met dit jaar bepaalde men de grens op basis van de gemiddelde koopsommen van de laatste drie maanden. De kostengrens voor het komende jaar is bepaald op basis van de gemiddelde koopsommen van de laatste 39 maanden met hierbij opgeteld een correctiefactor, om beter aan te sluiten bij de gemiddelde prijs van een koophuis van dat jaar. De verwachting is dat deze nieuwe manier van berekenen bijdraagt aan een meer stabiele woningmarkt.

Kosten Nationale Hypotheek Garantie

Sluit je een hypotheek af met Nationale Hypotheek Garantie dan betaal je hiervoor eenmalig kosten, de zogenaamde borgtochtprovisie. Dit houdt het volgende in: De NHG staat garant voor jouw hypotheek (lening) bij de bank. Moet een woning gedwongen worden verkocht en blijft de huiseigenaar met een restschuld achter, dan wordt deze kwijtgescholden en betaalt vanuit de opbrengst van alle borgtochtprovisies. Deze kwijtschelding is niet van toepassing als je geen hypotheek via NHG hebt.

Borgtochtprovisie NHG 0,7%

Je betaalt 0,7% borgtochtprovisie aan het NHG bij het afsluiten van uw hypotheek over de hoogte van uw hypotheekbedrag. Dit percentage blijft ook voor 2021 van toepassing. ‘Een premie zo hoog als het moet, zo laag als het kan’. Dit is het uitgangspunt van de organisatie die jaarlijks de premiehoogte van de NHG onderzoekt. De doelstelling is de borgtochtprovisie minder afhankelijk te maken van prijsschommelingen op de huizenmarkt. De premie van 0,7% moet de basis zijn voor de premies van de komende jaren.

Een hypotheek om het huis te verbouwen in plaats van een huis te kopen, het komt steeds vaker voor. Het aanbod van geschikte huizen is klein, de concurrentie is groot. Om toch hun eigen droomwoning te realiseren is verbouw voor veel mensen daarom een logische stap.

Hypotheek verhogen

De meeste hypotheekverstrekkers hebben gemerkt dat in de tweede helft van 2018 de gesprekken voor de verhoging van de hypotheek toenamen. Dit met als doel om een verbouwing te realiseren. Sommige intermediairs verwerkte in die periode zelfs anderhalf keer zoveel aanvragen voor hypotheekgesprekken dan het half jaar daarvoor. 

Verbouwingshypotheek

Een verbouwingshypotheek wordt niet zomaar verstrekt. Er gelden een aantal voorwaarden om de verbouwing mee te financieren in een bestaande hypotheek.Een extra hypotheek voor verbouwing is heel gebruikelijk voor een bestaande woning. Is de woningwaarde van een huis hoger dan toen het gekocht is, dan biedt de hypotheek ruimte om een verbouwing te financieren, aangezien je 100% van de huidige waarde van de woning mag lenen. Als er een deel van de hypotheek afgelost is dan geeft dit automatisch ook weer meer ruimte.

Bouwvolume in de markt

Niet alleen hypotheekverstrekkers merken dat er meer verbouwd wordt. Ook de bouwsector zelf ondervindt de toename van verbouwingshypotheken door een stijging van het bouwvolume. Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft berekend dat verbouwingen in 2018 bij elkaar een waarde van 9 miljard euro vertegenwoordigen. Dat komt neer op een stijging van 15 procent in twee jaar tijd.

Hypotheek berekenen

De rente op aflossingsvrije- en spaarhypotheken is ten opzichte van andere hypotheekvormen flink toegenomen. Voornaamste reden is dat met name banken voor dit soort hypotheken een steeds hogere risico-opslag rekenen, meldt het FD in haar berichtgeving.

Tussen een aflossingsvrije hypotheek en annuïtaire lening met een looptijd van 20 jaar kan het renteverschil al oplopen tot 0,85%. Bij het bestuderen van de cijfers valt op dat bijna uitsluitend de banken verantwoordelijk zijn voor het renteverschil. ABN Amro vraagt 0,5% meer voor een aflossingsvrije hypotheek, bij ING staat de risico-opslag voor de oude hypotheken al op 0,85%. De meeste verzekeraars en kleinere hypotheekbanken lijken vooralsnog een kleine of helemaal geen risico-opslag         

Hypotheken met risico-opslag

Aflossingsvrije- en spaarhypotheken zijn leningen waar gedurende de looptijd niet op wordt afgelost. Gecombineerd met de in 2013 afgeschafte hypotheekrenteaftrek is het risico van deze hypotheekvormen daarmee groter dan bij hypotheken met tussentijdse aflossing. Volgens de wet moeten banken bestaande en nieuwe klanten echter dezelfde rente aanbieden. De renteverschillen ontstaan doordat banken wél vrij zijn een risico-opslag op de rente te hanteren.

Rentetarief gebruikt voor hypotheekkeuze

Naast een hogere risicowaardering voor hypotheken zonder tussentijdse aflossing, heeft de risico-opslag op dergelijke hypotheken ook een ander motief. In de berichtgeving van het FD bevestigen ING en ABN Amro dat ook sturing een reden is voor de hogere rente. “We stimuleren onze klanten om voor een hypotheekvorm te kiezen waarbij er structureel wordt afgelost op de lening zodat er aan het einde van de looptijd van de hypotheek geen risico op restschuld is.

open huizen dag 2018

Zaterdag 7 april 2018 is het weer zover: De NVM Open Huizen Dag. De Open Huizen Dag wordt twee keer per jaar georganiseerd. Op deze dag kun je tussen 11.00 en 15.00 uur veel verschillende huizen bekijken, geheel vrijblijvend en zonder afspraak. Dit is een uitgelezen mogelijkheid om je breed te oriënteren en kijken wat er zoal in de markt beschikbaar is. Zo’n 25% van het totale woonaanbod in Nederland doet mee met de dag.

Omdat een huis bekijken waarin je interesse in hebt wel even tijd kost, is het raadzaam om alvast een route voor de Open Huizen Dag van tevoren te plannen. Op Funda.nl staat een handige lijst met deelnemende woningen. Inschrijven om een huis te bekijken is niet nodig. Tevens hebben sommige makelaars een route uitgestippeld langs huizen die mee doen.

Tips voor de dag zelf

Wat zijn nou praktische tips voor de dag zelf? De Open Huizen Dag is een ideale gelegenheid om ook huizen te bekijken die misschien niet bovenaan je verlanglijstje staan. Wie weet vind je je droomhuis die eigenlijk niet de eerste keuze is. Plan ongeveer 3 tot 5 huizen in om te bezichtigen, dat is goed te doen en is er per bezichtiging genoeg tijd. Schroom ook niet om snel weg te gaan bij een huis die u niet bevalt, niks is tenslotte verplicht op de open huizen dag.

Misschien is het ook wel een idee om alvast de buurt te bekijken bij de woningen die je gaat bekijken, dit scheelt weer tijd op de dag zelf. Wanneer je alleen op huizenjacht bent is iemand meenemen ook handig, dan zie je vaak meer dan één. Ook is aantekeningen maken van de bezochte huizen, om het overzicht te houden, een goed idee.

Ook is het goed om te weten wat je maximaal kan gaan lenen om zo bij de woningen te gaan kijken die passen binnen jouw financiële plaatje.

Bel ons op 020 – 465 19 51, of vul het contactformulier in op onze website om een vrijblijvende afspraak in te plannen en om je mogelijkheden te bespreken!

open huizen dag 2018

nieuwbouw-woning-kopen

Wat heb jij liever een monumentaal pandje of een spiksplinternieuw nieuwbouw huis, helemaal naar jouw wens opgeleverd? De verschillen zijn enorm of de woonwijk waar je gaat kopen al wat langer bestaat of dat de grond klaar voor de bouw is en dat het wachten is op de vergunningen. Laten we even de belangrijkste informatie over het kopen van een nieuw te bouwen woning op een rij zetten.

Nieuwbouw betekent geen overdrachtsbelasting

Het klinkt heel logisch, maar toch goed om te weten dat de 1e eigenaar van de woning niet de 2% overdrachtsbelasting hoeft te betalen. Dat scheelt toch al gauw een paar duizend euro.

Hoe koop je een nieuwbouw woning

Als je ingeloot bent dan ga je een koopovereenkomst tekenen voor de grond (soms een erfpachtovereenkomst voor de grond) en een aanneemovereenkomst voor wat er op die grond gebouwd gaat worden. In de regel heb je twee maanden de tijd om de financiering te regelen. Hoe meer mensen hun financiering geregeld hebben in jouw nieuwe buurt hoe eerder de bouwer zal beginnen met de bouw.

De offerte en bouwrente

Bij nieuwbouw moet de offerte geldig zijn op het moment de bouwer wil beginnen met bouwen. Je gaat dan naar de notaris toe, die dan de eerste bouwtermijn(en) betaalt. De bouw kan dan gaan beginnen, het “hoera”-moment. Heb jij de financiering dan nog niet rond dan rekent de bouwer een bouwrente soms wel 6%, eigenlijk is dat de rente die hij nu moet betalen over zijn lening. Pas als jouw hypotheek rond is en de termijnen hebt overgemaakt via de notaris, zal hij stoppen met het rekenen van bouwrente. In de praktijk hoef je deze bouwrente niet te betalen als je de financiering gewoon netjes op tijd hebt geregeld. Wij adviseren je graag om te voorkomen dat je de bouwrente moet gaan betalen en natuurlijk wie van de aanbieders in Nederland de beste voorwaarden en rente bieden.

Een waardestijging door meerwerk

Een nieuwbouw woning wordt casco opgeleverd of met een standaard keuken, badkamer etc. Je kunt er wel voor kiezen om meer werk te laten doen of dat zelf doen, dat heet heel eenvoudig meerwerk. Denk aan een uitbouw, een keuken, een warmtepomp, vloerverwarming, schilderwerk, eigenlijk alles dat onlosmakelijk verbonden is met de woning. Dat meerwerk zorgt voor een waardestijging van de nieuwe woning. Logisch ook, want een woning met niets er in is natuurlijk veel minder waard dan een woning die helemaal afgebouwd is.

Als onafhankelijk adviseurs van A&H Finance, kijken we met jou naar de mogelijkheden tot extra meerwerk en adviseren je ook hier slim mee om te gaan.

Renteverlies tijdens de bouw en bouwdepotrente

Het bouwen van de nieuwe woning kost meestal tussen de negen en achttien maanden. Dan kun je er nog niet wonen en moet je zowel rente als aflossing betalen. De overheid eist echter dat je vanaf het moment dat je een hypotheek hebt de aflossing gaat betalen. De rente die je tijdens de bouw moet betalen kun je desgewenst wel meefinancieren in de hypotheek. Best wel lastige materie, maar dat leggen we je graag uit.  Daarnaast krijg je een rentevergoeding over het nog niet gebruikte geld tijdens de bouw, de bouwdepotrente verschilt echter per geldverstrekker. Samen maken we uiteindelijk de keuze voor de beste geldverstrekker.

Laat de bouw maar beginnen!

Natuurlijk zijn er nog veel meer vragen!

Neem dan ook contact met ons op, je hebt direct een adviseur aan de lijn voor een telefonische kennismaking. En gedurende het hele proces van het tekenen van de koop-aanneemovereenkomst totdat de bouw begint is er steeds weer contact zodat jouw nieuwe woning een passende hypotheek heeft die naadloos aansluit bij jouw situatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hypotheek rentestand

Huren lijkt minder leuk dan kopen, het voelt een beetje als kapitaalvernietiging.  Dat is wat veel mensen zeggen in de gesprekken. Maar is dit zo? Maakt de lage hypotheekrentestand kopen nu echt aantrekkelijker?

Terwijl maandlasten bij het huren van een woning blijven stijgen, kan je bij een hypotheek ervoor kiezen om de bruto maandlasten voor een langere periode vast te zetten. Door de lage hypotheekrente van dit moment ziet dit plaatje er vaak erg gunstig uit. Het is dan ook niet voor niets dat wij regelmatig enthousiaste blikken krijgen bij het horen wat de maandlast gaat worden van een hypotheek.

Bij deze de hypotheekrentestand kopen? De rente staat laag!

De hypotheekrentestand is dan wel historisch laag, deze lage rentestand zorgt er ook voor dat de prijs van koopwoningen aanzienlijk is toegenomen. In de grote steden als Amsterdam  (23% prijsstijging in 2016) en Utrecht is dat duidelijk merkbaar.  Daarnaast komt het onderhoud van een koopwoning ook voor je rekening, dus goed om te weten wat je totale netto kosten gaan worden om een eerlijke vergelijking te maken. Alleen naar de rentestand kijken is dus niet voldoende. Een woning is een belegging waarvan de waarde kan stijgen of dalen, iets wat we in het verleden vaker hebben gezien. (maar resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, wie kent deze uitspraak niet…)

Waar moet je nog meer opletten naast de kosten voor de hypotheek?

  • het bedrag dat per maand opzij gelegd moet worden  voor het onderhoud van de koopwoning
  • de kosten voor de vereniging van eigenaren  en  servicekosten (bij een appartement, hier zit al wat onderhoud bij)
  • de jaarlijkse erfpachtlasten (indien het  geen eigen grond betreft, erfpacht is momenteel wel fiscaal aftrekbaar)
  • de kosten van een opstalverzekering (bij een appartement wordt deze door de VVE afgesloten)
  • de energiekosten van de grotere woning

Het NIBUD heeft globaal de voor -en nadelen op een rij gezet aangezien er veel meer voor – en nadelen zijn.

https://www.nibud.nl/consumenten/woning-kopen-huren/

Bang voor dalende huizenprijzen?

Hoe dan ook, een hypotheek moet onder het belastingregime van ná 2013 afgelost worden  in 30 jaar om voor de hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen.  De kans is dus aanzienlijk dat de koopwoning minder snel met verlies verkocht gaat worden als gevolg van eventueel dalende huizenprijzen, omdat je aflost. Maar ook hier moeten we erbij zeggen dat we toekomst niet kunnen voorspellen.

Houd rekening met de kosten koper

Tot slot een tip voordat je gaat kopen: de kosten koper om een woning te kopen bedragen in 2017 rond de 4 a 5% van de koopsom. Onder de kosten koper vallen de overdrachtsbelasting van 2%, NHG van 1% en daarnaast de kosten van de notaris, taxateur, bouwkundige keuring en hypotheekadviseur. Als je via een hypotheekadviseur de hypotheek regelt betaal je de geldverstrekker geen afsluitkosten. Maak je gebruik van een aankoopmakelaar dan zullen de kosten koper iets hoger zijn.

Maak vrijblijvend een afspraak met één van onze adviseurs, wij rekenen je graag voor wat er bij je past en wat de maandlasten gaan worden van de hypotheek.

 

De hypotheekregels van 2016

Ben jij van plan om in 2016 een huis te gaan kopen? Dan kan het belangrijk zijn dat je op de hoogte bent van onderstaande wijzigingen van de hypotheekregels.

Maximale hypotheek
De maximale hypotheek daalt van 103% in 2015 naar 102% in 2016. Dit houdt in dat er meer eigen geld ingebracht moet worden. Eigen geld kun je gebruiken voor bijvoorbeeld het betalen van de bijkomende kosten zoals de makelaarscourtage, de kosten voor de hypotheekakte of de notariskosten. Ook kun je met je eigen geld een deel van de koopsom betalen.

Financieren wordt moeilijker
Ondanks dat de voordelen van de Nationale Hypotheekgarantie steeds minder worden, zorgt het nog wel voor een lage hypotheekrente. Vanaf 1 juli 2016 is de hoogte van de NHG echter nog maar €225.000, wat betekent dat je een woning met een koopsom tot €212.265 met NHG kan financieren. Update 15 januari 2016: Vanwege de stijging van de gemiddelde woningprijs is er een discussie gaande of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Arjen Gielen (NHG) is hierover in gesprek met de minister. (Update het besluit is niet gevallen en geheel 2016 mag je € 245.000,- financieren wat betekent een koopsom tot € 231.132,-, in 2017 is dit zelfs € 245.000,- vanwege de stijging van de gemiddelde woningwaarde.)

Meer hypotheek voor tweeverdieners

Samen met een partner een huis kopen wordt in 2016 voor tweeverdieners over het algemeen gunstiger. Vanaf een gezinsinkomen van € 60.000 tot € 90.000 ga je erop vooruit, maar dit hangt wel af van de combinatie van de inkomens. Hieronder vind je een tabel waarin de wijzigen weergegeven staan.

Bruto jaarinkomen Hypotheek in 2016 Verschil t.o.v. 2015
€ 25.000 + € 25.000 € 226.588 – € 2.322 / -1,0%
€ 30.000 + € 15.000 € 203.929 – € 2.090 / -1,0%
€ 30.000 + € 30.000 € 271.906 – € 2.786 / -1,0%
€ 35.000 + € 35.000 € 332.698    €12.224 / +3,7%
€ 40.000 + € 20.000 € 278.538    € 3.846 / +1,4%
€ 40.000 + € 40.000 € 397.911    €22.934 / +5,8%
€ 50.000 + € 25.000 € 381.332    €13.441 / +3,6%
€ 60.000 + € 30.000 € 477.493    € 6.592 / +1,0%
€ 70.000 + € 70.000 € 758.242 – € 4.792 / -1,0%

Bron: Nibud 2016[1]

Minder hypotheek voor alleenstaanden

Voor éénverdieners is het nieuws minder leuk, de maximale hypotheek wordt tot maximaal 8% lager. De grootste daling ligt bij starters met een inkomen van €30.000 per jaar. Momenteel kun je met dit jaarinkomen €137.800 lenen, terwijl dit in 2016 nog maar €127.300 bedraagt.

Inkomen Hypotheek in 2016 Verschil t.o.v. 2015
€ 20.000 € 43.500 – € 1.400 / -3%
€ 25.000 € 85.400 – € 3.900 / -4%
€ 30.000 €127.300 – €10.500 / -8%
€ 35.000 €155.800 – € 5.000 / -3%
€ 40.000 €178.000 – € 5.700 / -3%
€ 50.000 €227.700 – € 2.000 / -1%
€ 60.000 €291.900 – € 2.100 / -1%
€70.000 €362.200 +€ 5.000 / +1%

Bron: Nibud 2016

 
Schenking voor eigen woning
In 2016 blijft de vrijgestelde schenking voor de aankoop van een eigen woning maximaal €52.752,- en geldt alleen voor een schenking van ouders aan kinderen.

In 2017 is het mogelijk om een belastingvrije schenking te doen tot maximaal €100.000 voor het kopen van een woning óf voor het aflossen van de hypotheek. Een andere voorwaarde is dat de ontvanger in de leeftijdscategorie van 18 tot 40 jaar moet vallen. Dit geldt ook voor schenkingen aan niet-familieleden.

Mocht je vragen hebben over het financieren van jouw woning. Neem dan telefonisch contact met ons op via het nummer 020-4651951 of stuur een mailtje naar info@ahfinance.nl.

[1] http://www.nibud.nl/beroepsmatig/nibud-advies-hypotheeknormen-in-2016-nagenoeg-gelijk-aan-2015/