Een woning kopen op erfpacht in Amsterdam

Naar een nieuw erfpachtsysteem

De gemeente Amsterdam bezit ongeveer 80% van alle grond binnen de gemeentegrenzen, waarvan een groot deel in erfpacht wordt uitgegeven. Bij het kopen van een woning op erfpacht moet je er rekening mee houden dat de grond eigendom blijft van de gemeente. Jij, als erfpachter, betaalt jaarlijks of maandelijks een vergoeding (canon) voor het gebruik van de grond. Die ligt vaak voor langere tijd vast, in Amsterdam is dat ca. 50 jaar.

Eeuwigdurend erfpacht

Het stadsbestuur van Amsterdam heeft plannen voor een ander pachtsysteem. Het huidige systeem van voortdurende erfpacht maakt plaats voor een systeem van eeuwigdurende erfpacht. Hiermee komt een einde aan de tussentijdse canonherzieningen, waardoor woningbezitters meer zekerheid krijgen over de hoogte van de canon.

Het nieuwe systeem biedt geen recht op koop. De gemeente Amsterdam blijft eigenaar van de grond, maar in plaats van een periodieke vergoeding wordt slecht eenmalig een berekening gemaakt van de hoogte van de erfpachtvergoeding. Erfpachters kunnen het bedrag in een keer voor altijd afkopen of jaarlijks de erfpachtcanon betalen. De canon stijgt daarna alleen nog mee volgens een nog te bepalen index, bijvoorbeeld bij inflatie. Verder verandert de gemeente, bij onveranderd gebruik, nooit meer iets aan de hoogte van het bedrag en de overige afspraken.

Ga jij binnenkort kopen?

De gemeenteraad Amsterdam heeft inmiddels een besluit genomen over de invoering van het nieuwe stelsel. In oktober 2017 komen de eerste berekeningen vrij. Als je op korte termijn in Amsterdam een huis koopt, zullen de huidige erfpachtregels nog van kracht zijn. Wil je meer weten over kopen in Amsterdam? A&H Finance helpt jou graag met het maken van de juiste keuze. Onze hypotheekadviseurs zijn bekend en zeer vertrouwd met de Amsterdamse woningmarkt en de regelingen die hier van toepassing zijn.

Meer informatie over het erfpachtsysteem vindt u hier.

English