2021: 0% overdrachtsbelasting voor Starters

, ,

Vanaf 2021 tot en met 2025 betalen woningkopers tussen 18-35 jaar geen overdrachtsbelasting meer bij de aankoop van een woning. Het huidige tarief van 2% wijzigt naar een eenmalige vrijstelling van 0%; een voordeel dat kan oplopen tot duizenden euro’s. Dit voorstel heeft het kabinet in de onlangs gepresenteerde Miljoenennota opgenomen.

Een belangrijke voorwaarde voor toekenning van deze vrijstelling is dat de kopers daadwerkelijk zelf in de aangekochte woning gaan wonen. Bij aankoop van een tweede woning of in geval van een verhuizing, na 1 januari 2021, moet wel 2% worden betaald over de aankoopprijs.

Op dit moment betalen alle kopers van een woning, tweede huis of recreatiewoning, ongeacht de leeftijd, 2% overdrachtsbelasting. Koop je als belegger of een bedrijfspand, dan betaal je 6% aan belasting.

Wat zijn de wijzigingen voor huizenkopers per 2021?

Met ingang van het nieuwe jaar zijn de volgende wijzigingen met betrekking tot de overdrachtsbelasting van kracht:

1. Kopers tussen 18-35 jaar betalen geen overdrachtsbelasting mits ze voldoen aan de volgende eisen:

    1. Ze moeten zelf in de woning gaan wonen
    2. Ze hebben niet eerder een vrijstelling voor deze te betalen belasting gekregen

Beide punten moeten via een verklaring bij de notaris worden afgegeven. De Belastingdienst controleert hierop. Koop je samen met iemand anders een woning en is één van de twee ouder dan 35 jaar? Dan betaalt deze koper 2% overdrachtsbelasting over dat deel waar hij of zij eigenaar van wordt.

2. Kopers vanaf 35 jaar betalen 2% overdrachtsbelasting mits zij zelf in de woning gaan wonen

Het grootste verschil tussen de huidige en nieuwe situatie is de leeftijdsgrens, die het te betalen percentage bepaald. Het kabinet wil deze maatregelen doorvoeren om het kopen van een huis voor starters makkelijker te maken. Als starter loont het om te wachten met de sleuteloverdracht tot na 1 januari aanstaande. Hou wel rekening met het verlopen van de hypotheekofferte als je de koop uitstelt.