Bouwtechnische keuring

Een bouwtechnische keuring biedt zekerheid voor jou en voor de financierders bij de aankoop van uw woning. Het is belangrijk te weten, met name bij de vele oude panden in de stad en omgeving van Amsterdam, welke kosten je in de nabije toekomst kunt verwachten. De basis van de kwaliteit van de woning en inschattingen ten aanzien van onderhoud vindt je in het bouwkundig rapport. Via A&H Finance kun je de bouwtechnische keuring aanvragen.

Is een bouwtechnische keuring verplicht?

Als blijkt uit de taxatie dat er herstelkosten zijn die meer dan 10% van de verkoopwaarde bedragen of een advies wordt opgenomen dat er een bouwkundige keuring moet plaatsvinden, dan zullen de banken deze altijd willen hebben.
Zie onze tarieven voor deze keuring en bijvoorbeeld een taxatie.

Eisen aan het rapport

bouwtechnische keuringHet bouwkundig rapport moet voldoen aan de eisen die gesteld zijn t.b.v de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Daarnaast is het belangrijk dat deze wordt erkend door de NHG, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en alle bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerde financiële instellingen. A&H Finance vindt het belangrijk dat het rapport zo compleet mogelijk is, dat het helder en in begrijpelijke taal is geschreven en is voorzien van kleurenfoto’s.

Wie doet de keuring?

De bouwtechnische keuring wordt uitgevoerd door een ervaren bouwkundige inspecteur. Bouwkundigen zijn hier in vaste dienst en werken in een klein rayon, zodat ze bekend zijn met de specifieke omstandigheden en bouwstijlen van Amsterdam en omgeving. Uiteraard is de keuze volledig vrij en aan jou.