Bouwtechnische keuring

Een bouwtechnische keuring biedt zekerheid voor jou en voor de financierders bij de aankoop van uw woning. Het is belangrijk te weten, met name bij de vele oude panden in de stad en omgeving van Amsterdam, welke kosten je in de nabije toekomst kunt verwachten.

De basis van de kwaliteit van de woning en inschattingen ten aanzien van onderhoud vind je in het bouwkundig rapport. Via A&H Finance kun je de bouwtechnische keuring aanvragen.

Is een bouwkundigekeuring verplicht?

Als blijkt uit de taxatie dat er herstelkosten zijn die meer dan 10% van de verkoopwaarde bedragen of een advies wordt opgenomen dat er een bouwkundige keuring moet plaatsvinden, dan zullen de banken deze altijd willen hebben.

Verbouw jen verduurzaam je huis met behulp van je hypotheek

Bel ons op: 020 465 19 51 of vul het contactformulier in.

Wie doet de bouwkundige keuring?

De bouwtechnische keuring wordt uitgevoerd door een ervaren bouwkundig inspecteur. Bouwkundigen zijn hier in vaste dienst en werken in een klein rayon, zodat ze bekend zijn met de specifieke omstandigheden en bouwstijlen van bijvoorbeeld Amsterdam of andere regio’s van Nederland. Uiteraard is de keuze voor een bouwkundig inspecteur volledig vrij en aan jou.

A&H Finance werkt samen met een landelijke organisatie die bouwtechnische keuringen uitvoert. Deze kunnen wij voor jou aanvragen en is onderdeel van onze dienstverlening.

Eisen aan het rapport

Het bouwkundig rapport moet voldoen aan de eisen die gesteld zijn voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Daarnaast is het belangrijk dat het rapport wordt erkend door de NHG, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en alle bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerde financiële instellingen.

A&H Finance vindt het belangrijk dat het rapport zo compleet mogelijk is, dat het helder en in begrijpelijke taal geschreven is en voorzien is van voldoende kleurenfoto’s die de staat van het huis inzichtelijk maken.