Meestgestelde vragen over de hypotheekofferte

In de hypotheekofferte beschrijft de geldverstrekker wat je overeen bent gekomen. Hieronder beantwoorden wij alvast de twee meest gestelde vragen over de offerte.

Wat is het verschil tussen rente en jaarlijks kostenpercentage (JKP)?

In de offerte staan twee tarieven genoemd, de nominale rente en het jaarlijks kostenpercentage.

De (nominale) rente: de rente die jij betaalt aan de geldverstrekker
De jaarlijks te betalen rente op jouw hypotheek wordt ook wel de nominale rente genoemd. Voor de berekening van de daadwerkelijke maandelijkse betaling gebruikt de geldverstrekker het (nominale) rentepercentage en deelt de nominale rente door twaalf maanden. Dit rentepercentage is een jaarpercentage, maar er wordt bijna altijd per maand achteraf betaald en niet per jaar.

Het gepubliceerde tarief van alle geldverstrekkers betreft altijd de (nominale) rente.

Het jaarlijks kostenpercentage (JKP): de rente inclusief de eenmalige en doorlopende kosten
Daarnaast staat in de hypotheekofferte het jaarlijks kostenpercentage (JKP) genoemd.

De wijze waarop dit JKP wordt berekend, is vastgelegd in Europese richtlijnen. Het gaat om de kosten die bij de geldverstrekker redelijkerwijs bekend zijn en die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van de hypotheek. Naast de nominale rente worden ook advies-, taxatie- en notariskosten meegenomen in dit JKP, aangezien de hypotheek niet verstrekt kan worden zonder deze kosten te maken. Als de exacte hoogte van deze kosten onbekend is bij de aanvraag van de hypotheek, zoals vaak bij de opstalverzekering het geval is, wordt uitgegaan van een gemiddelde van die kosten. Dit jaarlijks kostenpercentage is bedoeld om beter inzicht te geven in alle eenmalige en doorlopende kosten bovenop de rente.

Bij A&H Finance maken we met zoveel mogelijk partijen (zoals taxateurs, bouwkundigen en notarissen) goede prijsafspraken, zodat het jaarlijks kostenpercentage zo laag mogelijk blijft.

Wat is een (verhoogde) hypothecaire inschrijving?

De hypothecaire inschrijving maakt onderdeel uit van de offerte. Bij het aangaan van een hypotheek geeft u de geldverstrekker het recht van hypotheek op de woning. Dit is een zekerheidsrecht voor de geldverstrekker. Concreet betekent dit dat wanneer je bijvoorbeeld de rente en/of aflossing niet betaalt, de geldverstrekker de woning kan verkopen. Van de verkoopopbrengst mag de geldverstrekker alles wat zij van jou tegoed hebben inhouden, tot maximaal het in de hypotheekakte vermelde bedrag plus een extra percentage, vaak 40%. Een geldverstrekker kan uiteraard nooit meer kosten verhalen, dan er daadwerkelijk zijn gemaakt.

Een verhoogde hypothecaire inschrijving in de hypotheekofferte houdt in dat het in de hypotheekakte vermelde hypotheekbedrag hoger is dan het bedrag dat nu daadwerkelijk wordt geleend.

Het voordeel van een verhoogde hypothecaire inschrijving is dat de geldlening bij dezelfde geldverstrekker kan worden verhoogd tot het in de hypotheekakte genoemde bedrag, zonder dat een nieuwe hypotheekakte is vereist. Het mogelijke nadeel is dat enkele notarissen hier wat extra kosten voor rekenen. Vraag hiernaar bij uw notaris. De notarissen waar wij veel mee samenwerken doen dit overigens niet.

Voor deze aanvullende lening dient overigens wel weer een offertetraject bij de geldverstrekker te worden opgestart met de daaraan verbonden kosten (advieskosten, taxatiekosten, etcetera).

Uiteraard kunnen de adviseurs van A&H Finance jou hier meer over vertellen.

Een voorbeeld:

Wanneer je een hypothecaire inschrijving hebt van € 350.000,- terwijl je € 250.000,- daadwerkelijk leent, kun je bij dezelfde geldverstrekker een aanvullende lening van € 100.000,- krijgen, zonder dat je hiervoor opnieuw naar de notaris moet. Door de hogere inschrijving bespaar je dus notariskosten als er bijvoorbeeld in de toekomst voor verbouwing of verbetering van de woning extra geld nodig is.

We adviseren je graag

Bel op 020-4651951 voor een telefonische kennismaking of vul het contactformulier in.