Kostengrens NHG stijgt naar €325.000

, , ,

De aan de gemiddelde huizenprijs gekoppelde kostengrens voor NHG (Nationale Hypotheek Garantie) stijgt met ingang van 1 januari 2021 van €310.000 naar €325.000. Een stijging van €15.000. Deze nieuwe kostengrens, vastgelegd in de NHG Voorwaarden & Normen, zal 1 november aanstaande worden gepubliceerd. Zijn er energiebesparende maatregelen voor jouw woning en financier je deze mee? Dan geldt een kostengrens van €344.500 met ingang van het nieuwe jaar. De huidige grens ligt op €328.600; een stijging van 6%.

Nieuwe kostengrensmethodiek

Het NHG heeft samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Financiën een nieuwe NHG-kostengrensmethodiek ontwikkeld. De kostengrens voor 2021 is volgens deze nieuwe methodiek bepaald. Tot en met dit jaar bepaalde men de grens op basis van de gemiddelde koopsommen van de laatste drie maanden. De kostengrens voor het komende jaar is bepaald op basis van de gemiddelde koopsommen van de laatste 39 maanden met hierbij opgeteld een correctiefactor, om beter aan te sluiten bij de gemiddelde prijs van een koophuis van dat jaar. De verwachting is dat deze nieuwe manier van berekenen bijdraagt aan een meer stabiele woningmarkt.

Kosten Nationale Hypotheek Garantie

Sluit je een hypotheek af met Nationale Hypotheek Garantie dan betaal je hiervoor eenmalig kosten, de zogenaamde borgtochtprovisie. Dit houdt het volgende in: De NHG staat garant voor jouw hypotheek (lening) bij de bank. Moet een woning gedwongen worden verkocht en blijft de huiseigenaar met een restschuld achter, dan wordt deze kwijtgescholden en betaalt vanuit de opbrengst van alle borgtochtprovisies. Deze kwijtschelding is niet van toepassing als je geen hypotheek via NHG hebt.

Borgtochtprovisie NHG 0,7%

Je betaalt 0,7% borgtochtprovisie aan het NHG bij het afsluiten van uw hypotheek over de hoogte van uw hypotheekbedrag. Dit percentage blijft ook voor 2021 van toepassing. ‘Een premie zo hoog als het moet, zo laag als het kan’. Dit is het uitgangspunt van de organisatie die jaarlijks de premiehoogte van de NHG onderzoekt. De doelstelling is de borgtochtprovisie minder afhankelijk te maken van prijsschommelingen op de huizenmarkt. De premie van 0,7% moet de basis zijn voor de premies van de komende jaren.