Op 15 februari jl. heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om de overgangsregeling voor verlengde afkoop van de erfpachtrechten onder AB1994 te verlengen tot 1 januari 2020. De deadline stond eerst op 1 maart 2018.

Oude of nieuwe rekenmethode voor afkoop voortdurende canon

Amsterdams erfpachters met een erfpachtrecht AB1994 hebben naast de keuze om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht, ook de mogelijkheid om hun huidige tijdvak eerst nog ‘verlengd’ af te kopen. Voor de berekening van de afkoopsom is sinds oktober een nieuwe rekenmethode ingegaan, maar heeft de gemeente ook een overgangsregeling ingesteld. Deze overgangsregeling gaf erfpachters tot 1 maart 2018 de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen om zowel van de oude rekenmethode als van de nieuwe rekenmethode gebruik te maken. De termijn van de overgangsregeling is nu dus verlengd tot 1 januari 2020. Dit geldt alleen voor de erfpachtrechten AB1994. Voor andere erfpachtrechten zijn vanaf vandaag de nieuwe regels voor afkoop van kracht.

Afkooprekentool

Om een indicatie te krijgen van de kosten voor de afkoop van de erfpachtcanon, kun je gebruik maken van de afkooprekentool. Vanaf 1 maart is de rekentool tijdelijk buiten gebruik. De gemeente Amsterdam herziet de rekentool naar de nieuwe regels voor afkoop van de canon voor voortdurende erfpachtrechten.

Afkoopofferte opvragen

Wil je een aanbieding voor de (verlengde) afkoop van de voortdurende erfpachtcanon? Stuur dan een e-mail naar erfpacht@amsterdam.nl. Vermeld daarin het adres van het erfpachtrecht en ook als je een aparte berging of parkeerplaats wilt afkopen.

Houd rekening met een doorlooptijd van een aantal maanden voordat je de aanbieding van de gemeente ontvangt. Valt jouw erfpachtrecht onder de AB1994 en heb je nog geen offerte opgevraagd? Dan heb je nog tot 1 januari 2020 om gebruik te maken van de overgangsregeling. De laagste van de twee afkoopsommen krijg je aangeboden. Benieuwd of (verlengde) afkoop zin heeft? Bespreek de offerte en de financiële mogelijkheden door met een adviseur.

Lees meer over erfpacht afkopen in Amsterdam