Huidige huis verhuren

Jouw volgende stap

Wanneer je aan het kijken bent naar een volgende woning en de overwaarde van de huidige woning niet nodig hebt voor de aankopen van de volgende woning, dan kan je overwegen de huidige aan te houden voor verhuur. Een manier om meer rendement uit je vermogen te halen.

Bij behoud van jouw woning voor verhuur moet je vaak je bestaande hypotheek oversluiten naar een verhuurhypotheek. In veel gevallen geeft je huidige hypotheekverstrekker namelijk geen toestemming om de woning te verhuren met de bestaande hypotheekvoorwaarden. We leggen je graag uit waar je op moet letten.

Verbouw jen verduurzaam je huis met behulp van je hypotheek

Bel ons op: 020 465 19 51 of vul het contactformulier in.

Huis verhuren bod geaccepteerd

Verhuurhypotheek rekenvoorbeeld

De maximale hypotheekverstrekking bij een verhuurhypotheek wordt bepaald aan de hand van onder andere de waarde in verhuurde staat van de te verhuren woning. Deze waarde is lager dan de marktwaarde van de woning, omdat het verkopen van een woning met beschermde huurder lager is dan een woning zonder.

Het voorbeeld:
Jouw bestaande woning heeft een marktwaarde van 350.000,- en een (geschatte) waarde in verhuurde staat waarde van 300.000,-. Banken financieren niet het volledige bedrag en bieden maximaal 70% (tot 90%) financiering aan. Het maximum komt daarmee op 210.000,- uit.
Indien jouw restant hypotheek, vermeerderd met kosten voor onder andere hypotheekadvies, notaris en taxateur (~7.000,-), hoger zijn dan dit bedrag, dan zal je het overige uit eigen middelen moeten aflossen.

Lagere hypotheek bij volgende woning

Bij het aankopen van jouw volgende koopwoning en behoud van de huidige woning, is het belangrijk goed te realiseren dat je de overwaarde niet kunt inleggen voor de aankoop van jouw nieuwe woning. De maximale hypotheek is volledig afhankelijk van jouw inkomen en de marktwaarde van de nieuwe woning. De kosten koper zullen uit eigen middelen betaald moeten worden.

Om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek (box 1 lening) eist de Belastingdienst dat bij verkoop van de woning de overwaarde opnieuw wordt ingelegd. Aangezien jij jouw overwaarde bij behoud en verhuur niet kan inleggen, zal deze fictieve overwaarde verplaatsen naar box 3. Als waarde houdt de Belastingdienst de WOZ-waarde aan. Aangezien een box 3 lening zwaarder wordt getoetst, dan een box 1 lening. Zal je bij het berekenen van jouw volgende maximale hypotheek minder kunnen lenen.

Verhuizen naar een nieuwe woning

Verhuren zonder toestemming, mag dat zomaar?

Het komt regelmatig voor dat woningkopers bij het aankopen van hun volgende woning de oude woning aanhouden voor verhuur. Maar mag dat ook zomaar? In de algemene voorwaarden van standaard hypotheken staat vrijwel altijd beschreven dat er sprake is van zelfbewoningsplicht. Zonder toestemming van de bank kan de hypotheek daarom worden opgeëist.

Dat overkwam ook Wim. Binnen 6 weken was het voor hem noodzaak de hypotheek over te sluiten of volledig af te lossen. In ons artikel lees je meer over banken die steeds actiever worden in het aanschrijven van mensen die zonder toestemming verhuren en hoe het voor Wim afliep.

Verhuur jij jouw woning nog met een standaard hypotheek? Wacht dan niet op die brief, maar neem alvast contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Waar je aan moet denken

Tweede- of Verhuurhypotheek

Als een verhuurhypotheek noodzakelijk is, zijn er twee opties. Een verhuurhypotheek of een beleggingshypotheek.

De verhuurhypotheek kan worden afgesloten bij een reguliere bank met speciale voorwaarden die de verhuur van de woning toestaan. Ook de rente zal door een groter risico voor de bank hoger zijn.
Omdat banken moeten voldoen aan de voorwaarden van de GHF, wordt de maximale hypotheek berekend aan de hand van jouw inkomen en de woningwaarde in verhuurde staat. Ook moeten de lasten passend zijn naast de lasten voor eigen (huur)woning.

Bij een beleggingshypotheek wordt er voornamelijk gekeken door de vestrekker of de aankoop van de woning een goede investering zal zijn. Het inkomen is daarbij niet lijdend. Een combinatie van de (verwachte) huurinkomsten en woningwaarde bepalen de maximale lening. Voor acceptatie moeten doorgroeimogelijkheden als vastgoed investeerder worden onderbouwd. De rente bij een beleggingshypotheek is vaak hoger dan bij een verhuurhypotheek.

Veelgestelde vragen verhuurhypotheek

Bezit van een tweede woning wordt gezien als vermogen. Over het vermogen in de woning (op basis van de leegwaarderatio) wordt een fictief rendement berekend (6.17% in 2023). Over dit fictieve rendement wordt vervolgens belasting geheven (32% in 2023).

Voor het berekenen van de te betalen belasting, kan je de volgende stappen volgen:

Stap 1
Zoek de WOZ-waarde op die vermeld staat op de beschikking die de gemeente heeft afgegeven. Meestal kun je de WOZ-waarde ook online opzoeken via het WOZ-waardeloket.

Stap 2
Bereken de jaarlijkse huurprijs door de maandelijkse huurprijs aan het begin van het kalenderjaar met 12 te vermenigvuldigen.
Als de maandelijkse huurprijs aan het begin van het kalenderjaar bijvoorbeeld € 600 is, dan is de jaarlijkse huurprijs (12 x € 600) = € 7.200.

Stap 3
Bereken het percentage dat de verhouding van de jaarlijkse huurprijs tot de WOZ-waarde weergeeft door de jaarlijkse huurprijs te delen door de WOZ-waarde en vervolgens met 100 te vermenigvuldigen.
Als de WOZ-waarde bijvoorbeeld € 250.000 is en de jaarlijkse huurprijs € 7.200 is, dan is het percentage (€ 7.200 / € 250.000) x 100 = 2,88%.

Stap 4
Zoek de uitkomst van stap 3 op in de tabel voor het betreffende jaar.
Als het percentage bijvoorbeeld tussen 2% en 3% ligt, is de leegwaarderatio 84% (in 2023).

Stap 5
Bereken de waarde van de verhuurde woning door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met de leegwaarderatio.
Als de leegwaarderatio bijvoorbeeld 84% is en de WOZ-waarde € 250.000 is, dan is de waarde van de verhuurde woning € 210.000.

Stap 6
Over de waarde van de verhuurde woning wordt een fictief rendement berekend (6.17% in 2023). Over dit fictieve rendement wordt vervolgens belasting geheven (32% in 2023).
Bij een woning met een WOZ-waarde van 250.000,- en jaarlijkse huurinkomsten van 7.200,-, wordt het vermogen door de Belastingdienst vastgesteld op 210.000,-. Het fictieve rendement is 12.957,- (210.000,- * 6,17%) De te betalen belasting bedraagt: 4.146,- (12.957,- * 32%). De huurinkomsten die je ontvangt worden niet belast.

Nee, de huurinkomsten die je ontvangt worden niet belast.
Wel wordt het bezit van een tweede woning gezien als vermogen. Hierover betaal je belasting in box 3. Zie ook: "Hoeveel belasting betaal ik voor mijn verhuurde woning".

Het kan aantrekkelijk lijken om een tweede woning te kopen voor verhuur als alternatief voor het beperkte rendement dat banken momenteel bieden op spaargeld. Echter, het is belangrijk om te benadrukken dat het kopen van een tweede woning afhankelijk is van jouw persoonlijke situatie en dat het altijd verstandig is om professioneel advies van onze adviseurs in te winnen.

Daarnaast is het essentieel om te onthouden dat het hebben van een tweede woning betekent dat je geld vastzit in stenen en alleen beschikbaar is bij verkoop of hypotheekverhoging. Het is daarom van cruciaal belang om altijd een financiële buffer aan te houden voor onvoorziene uitgaven. Houd ook rekening met de mogelijke fluctuaties van de marktprijzen, aangezien dit van invloed kan zijn op de waarde van jouw investering. Nogmaals, afhankelijk van jouw persoonlijke situatie is professioneel advies altijd noodzakelijk.