Voor New Business Group staat het belang van de klant – uw belang – te allen tijde centraal. Dat betekent dat wij diensten, oplossingen en financiëleproducten bieden, die voor u waardevol zijn en aansluiten bij uw situatie. Gebaseerd op integriteit en wederzijds respect.

Integriteit en respect: voorwaarden voor het handelen van de New Business Group

1. New Business Group is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Zij onderschrijft de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens.
2. De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt New Business Group om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van New Business Group, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor het voorkomen, detecteren en bestrijden van fraude en witwassen. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken bij ieder onderdeel van New Business Group.
3. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat New Business Group zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die New Business Group jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.
4. U heeft de mogelijkheid om aan ieder onderdeel van New Business Group te vragen welke gegevens deze van u verwerkt en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij New Business Group
. 5. De belangrijkste onderdelen van New Business Group in het kader van dit Privacy Statement zijn: