Erfpacht eeuwigdurend afkopen?

Tot 8 januari 2020 kon je in Amsterdam de erfpacht eeuwigdurend afkopen. Als huiseigenaar mag je zelf bepalen of je wilt overstappen naar eeuwigdurende erfpacht en op welk moment. Voor wie niet wil overstappen, blijven de huidige erfpachtbepalingen gelden. Wil je de canon ineens afkopen, dan kun je een prijsopgaaf opvragen bij de gemeente Amsterdam. Vind je het afkoopbedrag te hoog dan kun je ook overstappen zonder af te kopen. Je kiest dan voor een jaarlijkse canonbetaling, waarbij de nieuwe canon pas ingaat na afloop van het huidige tijdvak.

Berekening van de erfpachtkosten

De erfpachtcanon is gebaseerd op de grondwaarde van de woning. Er zijn een aantal factoren die de waardering van de grond bepalen. Enerzijds is dit het soort bebouwing, waarbij gekeken wordt naar bestemming, woningtype en het aantal vierkante meters. Een andere bepalende factor is hoeveel de markt bereid is te betalen. Daarbij speelt locatie een grote rol., want hoe populairder de locatie wordt gevonden, hoe hoger de marktwaarde en daarmee de grondwaarde.  Voor de bepaling van de erfpachtkosten wordt de WOZ-waarde gehanteerd als de marktwaarde van een woning.

De gemeente Amsterdam gebruikt de WOZ-waarde en de buurtstraatquote om de grondwaarde van de Amsterdamse woningen te berekenen. De buurtstraatquote geeft aan welk percentage van de WOZ-waarde bestaat uit de waarde van de grond (het andere deel is de waarde van het gebouw). Kijk hier om te zien hoe jouw buurt gewaardeerd wordt.

Het moment van overstappen

De hoogte van de afkoopsom hangt af van het moment waarop u de canon afkoopt. Overstappen voor 2020 biedt voordelen. De gemeente Amsterdam hanteert dan de WOZ waarde van 2014 of 2015 (de laagste van de twee) met de bijbehorende buurtstraatquote. Dit kan gunstig uitpakken als de WOZ-waarde in Amsterdam de komende jaren flink blijft stijgen. Verder geldt tot die tijd het laagst mogelijke canonpercentage. Het canonpercentage is ook onderdeel van de erfpachtberekening en wordt jaarlijks vastgesteld in het grondprijsbeleid. Voor iedereen die overstapt, zowel voor als na 2020, geldt een korting van 25% op de canon of afkoopsom.

Hoe werkt overstappen?

Via het overstapportaal van de gemeente Amsterdam vraag je een offerte op van de kosten voor afkoop eeuwigdurende erfpacht. Na ontvangst van de aanbieding heb je nog drie maanden bedenktermijn of je zeker wilt overstappen. Ga je de erfpacht afkopen dan wordt een nieuwe erfpachtovereenkomst opgesteld via de notaris. De kosten die de notaris hiervoor rekent, zijn voor eigen rekening. Voor de betaling van de erfpacht kies je voor een eenmalige afkoopsom of een jaarlijkse canon.

Benieuwd wat het afkopen van erfpacht jou gaat kosten? Bereken het met deze rekentool.