Erfpacht

Bij het kopen van een huis met erfpacht word je eigenaar van het huis, maar niet van de grond. Je krijgt wel het recht om de grond voor een bepaalde periode te gebruiken, tegen betaling van een prijs: de erfpachtcanon.

De grondwaarde wordt vastgesteld door een taxateur. Op basis van deze grondwaarde wordt de hoogte van het te betalen bedrag, de canon, vastgesteld. Gezien je de erfpachtgrond en de opstal niet afzonderlijk kunt verkopen, vormt de grond dus een deel van de waarde van je huis. Bij het taxeren van de waarde wordt o.a. gekeken naar: marktwaarde (grond met opstal), bestemming van de grond en het feitelijke gebruik, grootte van de woning en stand en ligging van het perceel.

Locatie en bestemming zijn zeer bepalend voor de hoogte van de grondwaarde, hierdoor kunnen tussen gemeenten grote verschillen in erfpacht bestaan. In Amsterdam zijn er ca. 110.000 erfpachters. Bij de meeste geldt een voortdurende erfpachtrecht waarbij de canon jaarlijks wordt betaald of voor langere tijd is afgekocht. In oktober 2019 konden erfpachters in Amsterdam overstappen naar eeuwigdurende erfpachtrecht.

Overstappen naar eeuwigdurende erfpacht

Financiering van erfpacht

De erfpachter betaalt de belastingen die op de grond rusten, zoals de waterschapslasten. Een periodieke betaling van de canon is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Als de canon wordt afgekocht vervalt deze aftrek. Financier je de afkoopsom via een hypotheek, dan is de rente over de financiering wel aftrekbaar. Heb je al een hypotheek? Dan past de te financieren afkoopsom wellicht nog binnen de hypothecaire inschrijving.

Erfpacht wel of niet afkopen?

Een woning op erfpachtgrond is doorgaans goedkoper dan een woning op eigen grond. Maar als je jaarlijks een canon moet betalen, die bij herziening sterk toeneemt, kun je met erfpacht uiteindelijk duurder uit zijn. Bij een overstap naar eeuwigdurende erfpacht krijg je zekerheid over de toekomstige erfpachtlasten. Een andere overweging om af te kopen kan zijn om de woning aantrekkelijker te maken voor de verkoop.

De erfpachtofferte aanvragen

Kinderen helpen bij aankoop eerste huis

Erfpacht wordt via een notaris geregeld via een akte van vestiging. Als erfpachter heb je een aantal rechten met beperkingen, de erfpachtvoorwaarden. Een voorwaarde is bijvoorbeeld welke lasten en onderhoud voor rekening van de erfpachter komen. In de overeenkomst is ook vastgelegd hoe lang een bepaalde erfpachtcanon geldt en hoe vaak een canon geïndexeerd gaat worden. Bij gemeentelijke erfpacht zijn er vaak ook algemene erfpachtvoorwaarden.

Het laatste erfpacht nieuws

Afkoopregeling eeuwigdurende erfpacht opnieuw heropend

Erfpacht afkopen: nieuwe kans in Amsterdam

,
Amsterdam gaat opnieuw de overstapregeling eeuwigdurende erfpacht openstellen. Dit betekent dat Amsterdammers die in aanmerking kwamen voor de regeling, maar hier niet voor gekozen hebben, een nieuwe kans krijgen om erfpacht af te kopen.
Erfpachtregeling Amsterdam heropend

Amsterdam heropent voordelige voorwaarden afkoop erfpacht

,
Amsterdam heropent binnenkort de voordelige regeling voor de afkoop van eeuwigdurende erfpacht voor een periode van zes maanden. De gemeente laat nog weten per wanneer de zes maanden starten.

Deadline erfpachtaanbieding gemeente Amsterdam is 31-12-2019

Nog maar één maand en dan vervalt het stimuleringsaanbod eeuwigdurende erfpacht van de gemeente Amsterdam. Heb je geen erfpacht of al gebruik gemaakt van de aanbieding dan hoef je niet verder te lezen. Heb je wel erfpacht en nog geen actie…

Aanvraag voor overstappen erfpacht overdragen aan koper

Op 3 september heeft college B&W van Amsterdam besloten dat de koper het recht op de gunstige voorwaarden kan behouden. De verkoper moet dan wel voor 1 januari 2020 een aanvraag ingediend hebben om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht.…

Laatste jaar voor gunstige overstapcondities eeuwigdurende erfpacht

Wel of niet overstappen? Veel Amsterdamse erfpachters zijn er nog niet uit. 2019 is het laatste jaar waarin erfpachters nog onder gunstige condities kunnen overstappen naar eeuwigdurende erfpacht, waaronder de extra 10% korting op de al bestaande…
gemeenteraadsverkiezing erfpacht

De gemeenteraadsverkiezing Amsterdam en erfpacht

Het is zover vandaag is de gemeenteraadsverkiezing en als het gaat om de Amsterdamse erfpacht heeft iedere partij zijn mening wel klaar. De afkoopmogelijkheid naar eeuwigdurende erfpacht en het verschil tussen eigen grond dat is onderdeel van…
Amsterdamse voorgevel

Overgangsregeling AB1994 verlengd tot 2020

Op 15 februari jl. heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om de overgangsregeling voor verlengde afkoop van de erfpachtrechten onder AB1994 te verlengen tot 1 januari 2020. De deadline stond eerst op 1 maart 2018. Deze overgangsregeling geeft erfpachters de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen om zowel van de oude rekenmethode als van de nieuwe rekenmethode gebruik te maken. De laagste van de twee afkoopsommen krijg je aangeboden.

Zaterdag 18 november: informatiemarkt eeuwigdurende erfpacht

Ga ik wel of niet overstappen naar eeuwigdurende erfpacht? En hoe financier ik een overstap? Stel op zaterdag 18 november al jouw vragen over (eeuwigdurende) erfpacht tijdens de informatiemarkt, georganiseerd door de gemeente Amsterdam.

Waarde woning bij afkoop van eeuwigdurende erfpacht

Stijgt de waarde van mijn woning als ik kies voor eeuwigdurende erfpacht? Dat is een van de belangrijkste vragen die erfpachters in Amsterdam hebben. Sinds oktober dit jaar biedt de gemeente Amsterdam eeuwigdurende erfpacht aan. Veel huiseigenaren staan nu voor de moeilijk keuze om wel of niet over te stappen
AB1994 Amsterdam

Profiteer tot 1 maart 2018 nog van de erfpacht AB1994 Amsterdam

Amsterdamse erfpachters hebben een uitzonderlijk recht tot 1 maart 2018 als die erfpachtrechten hebben waarop de Algemene Bepalingen 1994 (AB1994 Amsterdam) van toepassing zijn. Hiermee heb je namelijk de keuze om, indien dit in het verleden nog niet is gedaan, het huidige tijdvak 'verlengd' af te kopen. Het tijdvak kan dan met max. 50 jaar verlengd worden tegen een eenmalige afkoopsom
123