Nieuwe kans op gunstige voorwaarden voor afkoop erfpacht in Amsterdam

Erfpachters in Amsterdam die nog in het oude erfpachtstelsel zitten, kunnen per 28 november 2022 gebruik maken van de spijtoptantenregeling. Dit is de laatste kans om nog over te stappen op eeuwigdurende erfpacht met de gunstige voorwaarden van vóór 8 januari 2020. Aanvragen kunnen tot 1 augustus 2023 worden ingediend via het overstapportaal van de gemeente. De gemeente Amsterdam informeert alle belanghebbenden.

Indien de woning is aangekocht na 2020 en er geen overstapaanvraag is ingediend, kan er geen gebruik gemaakt worden van de regeling.

Afkoopregeling eeuwigdurende erfpacht opnieuw heropend

Aantrekkelijke overstap eeuwigdurende erfpacht

De overstap naar eeuwigdurende erfpacht is om een aantal redenen aantrekkelijk. Bijvoorbeeld omdat in de berekening uit wordt gegaan van de laagste WOZ-waarde uit 2015 of 2016. Vanaf die jaren is de WOZ-waarde in Amsterdam hard gestegen. Ook voor de buurtstraatquote (BSQ) wordt een oude – lees lagere – waarde gehanteerd, namelijk die uit 2017 (bekijk hier de BSQ-waarden op een kaart). Tenslotte wordt ook nog de overstappremie van 35% gehanteerd, waar op dit moment 25% is vastgesteld.

Gevolgen afkoop erfpacht voor jouw hypotheek

Sommige hypotheekverstrekkers eisen vooraf instemming wanneer je de overstap naar afkoop eeuwigdurende erfpacht wil maken. Ook kan het zijn dat een hypotheekverstrekker een nieuwe hypotheekakte verlangt. A&H Finance kan je exact vertellen wat voor jouw hypotheek de gevolgen zullen zijn en welke acties ondernomen moeten worden.

Oversluiten of meefinancieren

Het bedrag van de afkoopsom kun je via een nieuwe hypotheek of oversluiten van je huidige hypotheek meefinancieren. Daarvoor is het goed om je financiële situatie goed in kaart te laten brengen door onze adviseurs. Op basis hiervan kunnen wij je precies vertellen wat voor jou de beste optie is. Zeker nu de hypotheekrente alweer enige tijd stijgt, is het goed om alle mogelijkheden en voorwaarden goed in kaart te brengen. Bel ons voor een eerste kennismaking en kom langs op ons kantoor in Amstelveen.

Fiscale voordelen

Wanneer je de afkoop meefinanciert in een nieuwe hypotheek dan is de rente onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Ook de jaarlijkse betaling van het erfpachtcanon is op dit moment nog aftrekbaar. Onze partner De BelastingBespaarders kan je helpen bij de juiste aangifte inkomstenbelasting.

Alles over erfpacht

We adviseren je graag

Bel op 020-4651951 voor een telefonische kennismaking of vul het contactformulier in.