De gemeenteraadsverkiezing Amsterdam en erfpacht

Het is zover vandaag is de gemeenteraadsverkiezing en als het gaat om de Amsterdamse erfpacht heeft iedere partij zijn mening wel klaar. De afkoopmogelijkheid naar eeuwigdurende erfpacht en het verschil tussen eigen grond dat is onderdeel van de discussie. Ook of er sprake is van een “eerlijke prijs” wordt heel duidelijk ter discussie gesteld.

Al met al wat de invloed is  van de uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen dat moet nog blijken, maar dat er een nieuwe mogelijkheden en kansen komen dat lijkt nu al overduidelijk.

De stemwijzer van Amsterdam over erfpacht:

Op de stemwijzer van Amsterdam staat de volgende stelling:

De erfpacht moet worden afgeschaft: mensen moeten in staat zijn de grond onder hun huis te kopen:

 

EENS:

VVD: “De VVD stelt voor dat de gemeente huidige erfpachters, ook zij die reeds zijn overgestapt naar eeuwigdurende erfpacht, de mogelijkheid biedt de grond onder hun huis te kopen. Voor erfpachters die hun erfpacht reeds eeuwigdurend hebben afgekocht moet dit slechts tegen notariskosten mogelijk zijn, aangezien het verschil tussen eeuwigdurende erfpacht en eigen grond klein is. ”

D66: “In de afgelopen periode is het voortdurende erfpachtsysteem omgezet in eeuwigdurende erfpacht. Daardoor hoef je bij nieuwbouwwoningen slechts eenmalig af te rekenen, of een jaarlijkse canon te betalen. D66 zal streven naar verdere verbetering door tot een aantrekkelijkere canonbepaling of afkoopsom te komen in heel Amsterdam. Het ideaal is keuzevrijheid bij het kopen van de grond onder je eigen huis.”

CDA: “Het huidige Amsterdamse erfpachtstelsel is onredelijk, riekt naar machtsmisbruik door de gemeentelijke overheid, staat bol van willekeur en zadelt een grote groep Amsterdammers op met onrechtvaardige extra woonlasten. Het CDA Amsterdam strijdt daarom al jaren voor een eerlijker erfpacht. Wij willen dat Amsterdammers het recht krijgen om de grond onder hun eigen woning voor een eerlijke prijs in bezit te krijgen.”

 

ONEENS:

GroenLinks: “De waarde van de grond in Amsterdam wordt voor een deel bepaald door investeringen die de stad doet. In een rechtvaardig erfpachtsysteem komt die waardestijging dan deels ook ten goede aan de hele gemeenschap.”

PvdA: “De Amsterdamse grond is van ons allemaal. We willen dat de waardestijging van de grond alle Amsterdammers ten goede komt, dus ook de huurders. We willen dat huisbezitters een redelijk en eerlijk bedrag betalen voor de grond waarop de wonen. We willen erfpacht dus in stand houden en het stelsel zo eerlijk mogelijk maken.”

SP: “De SP is geen voorstander van het privatiseren van alle gemeentegrond. Dankzij de erfpacht profiteert de hele gemeenschap ervan dat de grond meer waard wordt, in plaats van dat alleen de huiseigenaren daar van profiteren. ”