Laatste jaar voor gunstige overstapcondities eeuwigdurende erfpacht

Wel of niet overstappen? Veel Amsterdamse erfpachters zijn er nog niet uit. 2019 is het laatste jaar waarin erfpachters nog onder gunstige condities kunnen overstappen naar eeuwigdurende erfpacht, waaronder de extra 10% korting op de al bestaande overstapkorting van 25%. Daarnaast wordt er alleen in dit jaar nog gerekend met de WOZ waarde met peildatum 2014 of 2015 (de laagste). In het afgelopen jaar is er op een aantal punten meer duidelijkheid gekomen. Onderstaand de laatste ontwikkelingen op een rij:

B&W Amsterdam besluit definitief tot 10% extra erfpachtkorting

Eind 2018 heeft de gemeente Amsterdam het definitieve besluit genomen om een extra korting van 10% te geven aan erfpachters die overstappen naar eeuwigdurende erfpacht. De korting is tijdelijk en geldt alleen als de erfpachter voor 1 januari 2020 een overstapaanbieding heeft aangevraagd. Alle reeds ingediende en afgeronde aanvragen krijgen met terugwerkende kracht de extra korting toegewezen. Afhankelijk van de status van de aanvraag, kun je op de website van Amsterdam terugvinden hoe je aanspraak maakt op de korting. 

Geen overdrachtsbelasting verschuldigd

De belastingdienst heeft uitsluitsel gegeven op de vraag of er overdrachtsbelasting verschuldigd is bij een overstap van erfpachtrecht. Doorgaans hoeven erfpachters die overstappen van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht geen overdrachtsbelasting te betalen. In sommige gevallen kan er wel sprake zijn van een belastingheffing, bijvoorbeeld bij een overstap in combinatie met een bestemmings- of bebouwingswijziging.     

Nieuwe hypotheekakte vereist bij overstap

Een overstap naar eeuwigdurende erfpacht betekent een wijziging in het onderpand. Formeel moet een hypotheekverstrekker toestemming geven voor deze wijziging. In de praktijk blijkt dat het verder gaat dan alleen toestemming en dat de meeste geldverstrekkers een geheel nieuwe hypotheekakte vereisen. Heb je als erfpachter een bestaande hypothecaire financiering op de woning? Houdt dan rekening met extra notariskosten. 

Erfpachtanalyse

De Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) biedt sinds februari 2019 een erfpachtanalyse aan. Alle aangesloten makelaars kunnen een erfpachtanalyse laten opstellen voor de consument. De analyse geeft o.a. inzicht op de risico’s en de impact van de verschillende overstapscenario’s op de woningwaarde zowel op lange als korte termijn.