Algemene Bepalingen 1994 (AB1994 Amsterdam)

Amsterdamse erfpachters hebben een uitzonderlijk recht tot 1 maart 2018 als die erfpachtrechten hebben waarop de Algemene Bepalingen 1994 (AB1994 Amsterdam) van toepassing zijn. Hiermee heb je namelijk de keuze om, indien dit in het verleden nog niet is gedaan, het huidige tijdvak ‘verlengd’ af te kopen. Het tijdvak kan dan met max. 50 jaar verlengd worden tegen een eenmalige afkoopsom. Deze afkoopsom wordt tot het einde van dit jaar berekend op basis van de historische grondwaarde bij uitgifte van de erfpacht. Vanaf 1 maart 2018 gaat de gemeente Amsterdam enkel nog uit van de actuele grondwaarde. Het is evident dat de waarde van de grond bij uitgifte een stuk lager was dan de waarde nu zal zijn en een verlengde afkoop dit jaar lager uitvalt, dan wanneer je de verlengde afkoop na 1 maart 2018 aanvraagt.

Overweeg je om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht, dan kan het voordeliger zijn om eerst voor verlengd afkopen te kiezen. We adviseren je om inzichtelijk te krijgen wat het potentiële voordeel is. Concreet betekent dit dat je voor eind van dit jaar een aanbieding aanvraagt om de canon van het huidige erfpachtrecht verlengd af te kopen. Je ontvangt dan zowel een berekening van de afkoopsom bij alleen verlengde afkoop alsmede een overzicht van de kosten als je eerst verlengd wil afkopen en daarna overstapt naar eeuwigdurende erfpacht.

Vrijblijvend aanbod AB1994 Amsterdam

De aanbieding kun je opvragen door een online formulier in te vullen of een mail te sturen naar erfpacht@amsterdam.nl. Het aanbod van de gemeente is vrijblijvend. Als het financieel niet aantrekkelijk of haalbaar is, kun je hier van afzien.

Erfpacht specialisten

Uiteraard staan we voor je klaar om vragen te beantwoorden dan wel je te helpen in de afwegingen. Nadat je de aanbieding van de gemeente hebt ontvangen, bespreken we graag de vervolgstappen en mogelijkheden die passen bij jouw situatie. Heb je dus de erfpachtrechten AB1994 kom dan in actie en vraag je vrijblijvende offerte aan bij de gemeente Amsterdam voor 1 maart 2018.

Lees meer over erfpacht afkopen in Amsterdam