Waarde woning bij afkoop van eeuwigdurende erfpacht

English