Verhuisregeling

Je huidige rente meenemen naar een nieuwe woning

Bij een verhuizing kan je vaak je goedkope hypotheek meenemen. Dit kan, afhankelijk van de actuele hypotheekrentes, een aanzienlijke besparing opleveren.
Of je jouw lage rente mee kan nemen is afhankelijk van jouw verhuis- of meeneemregeling.

Hypotheek meenemen: advies op maat

De verhuisregeling kan een aantrekkelijke optie zijn voor jouw nieuwe woonplannen. Maar wellicht zijn er meer mogelijkheden in jouw situatie. Onze hypotheekadviseurs geven je het complete beeld van alle opties waardoor je tot de beste oplossing komt. Neem contact op met A&H Finance, laat je adviseren en start de zoektocht naar een nieuwe woning!

Welkom bij A&H Finance

Meer weten over A&H Finance?
Maak kennis met onze financieel adviseurs en lees alles over ons onafhankelijk hypotheekadvies.

Bel ons op: 020 465 19 51 of vul het contactformulier in.

Voorwaarden hypotheekrente meenemen

  • Je blijft bij dezelfde hypotheekverstrekker

    Of je jouw lage rente mee kan nemen is afhankelijk van jouw verhuis- of meeneemregeling. Bijna alle hypotheekverstrekkers kennen een verhuisregeling of meeneemregeling. Deze regeling maakt het mogelijk om bijvoorbeeld jouw lage hypotheekrente – onder voorwaarden – mee te nemen naar een andere woning. Heb je geen verhuisregeling of staat in de voorwaarden dat je rente niet meeverhuist kan worden, dan moet je helaas naar een andere financieringsmogelijkheid kijken.

  • Je voldoet aan de voorwaarden van de bank

    Elke hypotheekverstrekker kent zijn eigen voorwaarden voor het meeverhuizen van je hypotheekrente. Doordat we bij A&H Finance voor meer dan 30 hypotheekverstrekkers bemiddelen, kunnen we vrijwel direct jouw mogelijkheden in kaart brengen. Bij A&H Finance kunnen we je direct vertellen wat in jouw situatie en bij jouw geldverstrekker de mogelijkheden zijn om de lage rente mee te nemen. De nieuwe hypotheekaanvraag krijgt (voor een deel) de gunstige rente.

  • Je neemt de huidige rentevaste periode mee

    De resterende termijn van je rentevaste periode bepaalt mede het voordeel dat je kunt behalen met de verhuisregeling. Je kunt namelijk het rentetarief meeverhuizen voor de duur van de resterende rentevaste periode voor het bedrag dat nog openstaat. Hoe langer deze rentevast periode nog is, hoe meer voordeel je dus kunt behalen als het tarief lager is dan de huidige marktrente voor dezelfde rentevastperiode. Na afloop van de rentevaste periode zal de bank weer een nieuw tarief vaststellen. Onze hypotheekadviseurs bekijken of de rentevaste periode nog lang genoeg is om echt voordeel op te leveren of dat het beter is om de rente opnieuw vast te leggen.

Hypotheekhoogte

De verhuisregeling voorziet alleen in het bedrag van de huidige hypotheekschuld, de oorspronkelijke hypotheekschuld speelt hier geen rol. Heb je een grotere (duurdere) woning op het oog en meer hypotheek nodig, dan geldt voor het meerdere wat je nodig hebt de marktrente.

Aanvullende hypotheek

Ga je verhuizen dan is er naast het huidige hypotheekbedrag ook vaak een extra hypotheekbedrag nodig. De hypotheekverstrekkers kunnen dan jouw vaak huidige hypotheek tegen de huidige rente meenemen en de extra hypotheek gaat dan tegen de actuele marktrente. De verhuisregeling maakt dan onderdeel uit van jouw nieuwe hypotheekaanvraag. Ook zonder extra hypotheek: de huidige en de nieuwe woning plus je inkomen worden allemaal opnieuw getoetst. Bij de aankoop van een nieuwe woning heb je dus een nieuwe hypotheekaanvraag, waar onze adviseurs jou in begeleiden.

Hypotheekrente

Indien je jouw rente meeneemt naar de volgende woning, zal je in veel gevallen een variabele of overbruggingsrente krijgen op de oude hypotheek. Dit voor de periode dat de oude woning nog niet verkocht is. Deze rente kan vele malen hoger zijn. Je kan maar op 1 hypotheek de gunstige lagere rente ontvangen.

Wijziging renteopslag

Indien je voor jouw volgende woning een hoger hypotheekbedrag nodig hebt, kan het zijn dat bij het meenemen van de rente de rente verhoogd wordt. Deze verhoging heeft te maken met de renteopslag op basis van de schuld-marktwaardeverhouding die geldverstrekkers hanteren. Hoe meer je leent ten opzichte van de waarde van de woning, hoe meer risico voor de bank en hoe hoger jouw rente. Had je een lage schuld-marktwaarde en is deze door het aangaan van de nieuwe hypotheek hoger? Dan zal de bank een jouw rente aanpassen met de juiste opslagen.