De jubelton: nog twee jaar mogelijk

De vrijstelling van de schenkbelasting voor de aankoop of verbouwing van een huis blijft nog tenminste tot 2024 bestaan. Dit jaar (2022) kun je het bedrag van € 106.671 nog belastingvrij schenken en daarmee iemand helpen bij de aanschaf van een woning. Volgend jaar (2023) wordt de vrijstelling verlaagd naar € 27.231. Na 2023 wordt de regeling gestopt.

Neem contact met ons op en we vertellen je alles over de mogelijkheden van de jubelton.

Hoe werkt het

Met de schenking moet de aankoop of verbouwing van de eigen woning gefinancierd worden. Het is ook toegestaan om (een deel van) de hypotheek of restschuld op de eigen woning af te lossen. Ook rechten van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning mogen worden afgekocht met de schenking. Dit geldt voor starters en doorstromers zolang de ontvanger nog geen veertig jaar is.

Twee jaar

Als de ontvanger de schenking voor zijn veertigste jaar binnen heeft, mag hij of zij er twee jaar over doen om het geld ook daadwerkelijk te gebruiken voor de aankoop van een huis. Op dit moment geldt dat wie in 2022 de schenking ontvangt, deze uiterlijk voor 2024 moet hebben gebruikt voor de eigen woning.

De eenmalige schenking voor de aankoop van een huis hoeft niet per se tussen ouders en kind plaats te vinden. Overige familie of vrienden kunnen ook via de jubelton helpen. Meerdere schenkers (die onderling geen fiscaal partner zijn) mogen een ontvanger helpen.

Maximale vrijstelling door middel van  1 euro

Gezien de Jubelton langzaam verdwijnt, zijn er nog veel mensen die op de valreep de maximale Jubelton willen schenken. Door in 2022 een minimaal bedrag van €1 te schenken is het mogelijk het restant van de totale €106.671 nog aan te vullen in 2023. Wel is het natuurlijk van belang dat er wordt voldaan aan de voorwaarden van de Belastingdienst. Zowel in 2022 als 2023 moet de aanvraag worden ingediend door middel van de aangifte schenkbelasting.

Positieve invloed

Het grote voordeel van een schenking is dat het een positieve invloed heeft op de rente die je betaalt aan de bank. Het is immers een schenking en geen lening. Daarmee is het dus mogelijk om een duurder huis te kopen. Het bedrag van de schenking komt bovenop je maximale hypotheekbedrag dat je van een bank kan lenen. We rekenen graag voor je uit wat je financiële mogelijkheden zijn.

Advies

Vraag onze adviseurs wat voor jouw persoonlijke situatie de beste opties zijn. Neem contact op via ons contact of telefoon. Je krijgt direct een reactie van een van de A&H Finance-adviseurs.

We adviseren je graag

Bel op 020-4651951 voor een telefonische kennismaking of vul het contactformulier in.