Binnen 10 jaar met pensioen?

60 jaar

Binnen 10 jaar met pensioen? Dan gelden er andere hypotheekregels.

Deze informatie is speciaal gericht op mensen die de leeftijd van 57 naderen of al gepasseerd zijn. Het biedt uitgebreid informatie die relevant is voor het afsluiten van een hypotheek na jouw 57e levensjaar. Van de invloed van pensioeninkomen op jouw leenvermogen tot de mogelijkheden die Nationale Hypotheek Garantie (NHG) biedt; we bespreken het allemaal om je zo goed mogelijk te informeren.

Voor je 57ste geldt het huidige inkomen

Ben je nog geen 57 jaar dan geldt het huidige inkomen uit loon of ondernemen als toetsinkomen voor een hypotheekaanvraag.

Vanaf 57 jaar, 10 jaar voor je pensioenleeftijd, gaan banken óók rekening houden met je pensioeninkomen. In de praktijk heeft dit vaak een nadelig effect op je maximale hypotheek. Het maximale leenbedrag is dan vaak lager dan voor je 57ste levensjaar, dat heeft ermee te maken dat het pensioeninkomen vaak lager is. We lichten dit toe met twee voorbeelden:

Voorbeeld maximale hypotheek tot 57 jaar:

Situatie: 55-jarige alleenstaande
Inkomen € 60.000
Pensioeninkomen: € 35.000
Maximale hypotheek: € 267.000 (norm 2023)

Voorbeeld maximale hypotheek vanaf 57 jaar:

Situatie: 55-jarige alleenstaande
Inkomen € 60.000
Pensioeninkomen: € 35.000
Maximale hypotheek: € 199.000 (norm 2023) plus eventuele extra eisen zoals een versnelde aflossing.

Op basis van de voorbeelden is dus belangrijk om met de financieel adviseurs te plannen wat passend is in jouw situatie. De situatie in het geval van pensioen wordt altijd besproken tijdens het hypotheekadvies. Verwacht je nog een hypotheek nodig te hebben? Houd dan rekening dat een laag pensioeninkomen je maximale hypotheek kan beïnvloeden.

Waarom Strengere Regels voor Senioren

Hypotheekverstrekkers hanteren strikte regels om financiële problemen bij woningeigenaren te voorkomen. Alle partijen hebben er immers belang bij dat de hypotheek voldaan kan blijven worden. Bij senioren kunnen deze strikte regels alleen negatief uitpakken. Zij krijgen dan te maken met een korter betaaltermijn of een lagere maximale hypotheek door een lager pensioeninkomen.

NHG biedt mogelijkheden voor 55-plussers

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een regeling die meer zekerheid biedt aan zowel de hypotheekverstrekker als de lener. Voor senioren kan dit extra mogelijkheden bieden bij het afsluiten van een hypotheek.

Werkelijke woonlasten

Met NHG kan de hypotheekverstrekker afwijken van de standaard berekening. Er kan dan gerekend worden met de werkelijke woonlasten wat in de meeste gevallen gunstiger is voor senioren. Zo kan een senior bijvoorbeeld makkelijker verhuizen naar een bungalow of appartement zolang de woonlasten gelijk blijven of dalen.

NHG Voorwaarden voor senioren

Een NHG-hypotheek in 2023 is mogelijk voor woningen tot € 355.000 of € 429.300 voor woningen met energiebesparende maatregelen. Houdt er als senior rekening mee dat de rente voor minimaal 20 jaar moet vaststaan. Alleen dan kan je gebruikmaken van de werkelijke woonlastennorm. Let er ook op dat je nieuwe maandlast niet hoger mag zijn dan je huidige maandlast.

Uitzonderingen op hogere maandlast

Er zijn situaties waarin de nieuwe maandlast hoger mag zijn dan de oude maandlast. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij een hogere aflossing of als iemand moet verhuizen vanwege gezondheidsredenen.

NHG geen garantie voor senioren

Niet elke hypotheekverstrekker verstrekt hypotheken aan senioren, zelfs niet met NHG. Het kan dus een uitdaging worden om een hypotheek te krijgen op latere leeftijd.

Meer informatie over NHG voor Senioren.

Hypotheekadvies voor senioren

AH Finance geeft onafhankelijk hypotheekadvies op basis van meer dan 30 hypotheekverstrekkers. Onze financieel adviseurs vergroten je kans op een hypotheek en weten exact welke hypotheekverstrekkers werken met werkelijke woonlasten als uitgangspunt.