Huis kopen als tweeverdieners

Goed nieuws voor huizenkopers: alle huishoudens met een inkomensstijging in 2021 krijgen een verhoging van het maximale hypotheekbedrag. De verwachte loonstijging is 1,4%. Voor hogere inkomens stijgt de maximale hypotheek meer dan voor lagere inkomens, omdat bij de eerste groep de stijging in euro’s hoger is.

Koop je een huis als tweeverdieners? Het tweede inkomen wordt in 2021 zelfs voor 90% meegeteld in tegenstelling tot de huidige 80%. Daarnaast is de rente laag; dat betekent dat het huis van je dromen dichterbij is dan ooit.

Nieuwe hypotheek afsluiten in 2021

In het nieuwe jaar wordt het voor tweeverdieners makkelijker een huis te kopen dankzij de meetelling van 80 naar 90% van het tweede inkomen. Vroeger was het hoofdinkomen doorslaggevend voor de bepaling van de financieringslastpercentage. Men ging ervan uit dat bij de komst van kinderen het tweede inkomen weg zou vallen. Dit is achterhaald en daarom heeft het Nibud, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, in 2016 al geadviseerd het tweede inkomen veel zwaarder mee te laten wegen. De meeste partners blijven, ook na het krijgen van kinderen, in de meeste gevallen werken.

Dit zorgt niet alleen voor een hogere maximale hypotheek, het zorgt ook voor een ruimere financiële situatie.

Hogere hypotheek bij energiezuinig huis

Tref je in je nieuwe koophuis energiezuinige maatregelen, dan kan een bedrag van maximaal €9.000 buiten beschouwing worden gelaten bij het vaststellen van de maximale hypotheeklast. Voorwaarde: de maatregelen die je neemt moeten de energierekening meer verlagen dan de maandlasten van de extra hypotheek, zodat deze worden terugverdiend tijdens de looptijd van de hypotheek. Koop je een energiezuinig huis? Dan kun je zelfs €15.000 of €25.000 extra lenen.

Studieschuld? Hogere hypotheek in 2021

Heb je een studieschuld? Dan werd deze lening altijd zwaar meegewogen bij het bepalen van je maximale hypotheek. Vanaf het nieuwe jaar verandert dit en kun je meer lenen. Dit is dankzij de verlaging van de wegingsfactor voor studieleningen (de rentes op de studieleningen zijn gedaald) waardoor je meer kunt lenen ondanks je studieschuld.

Lage rente

Zelfs in deze onzekere coronaperiode is de rente onverminderd laag gebleven. Uiteraard is dit geen garantie voor de komende jaren maar er zijn geen concrete aanwijzingen dat de rente gaat stijgen. Heb je nu een hoge lopende rente op je hypotheek? Dan kan het lonen om  over te sluiten naar de lagere rente van dit moment.

Hypotheek oversluiten in 2021

Aan het eind van het jaar is het altijd erg druk bij de hypotheekadviseurs en notarissen om lopende hypotheken over te sluiten. Het heeft voordelen om je hypotheek nu nog te laten oversluiten:

  • De oversluitkosten zijn aftrekbaar in 2022 of je krijgt alvast een deel terug in 2021 via de voorlopige teruggave
  • De rente staat historisch laag. Heb jij een lopende hypotheek met een hogere rente? Oversluiten kan lonen.

Gunstige voorwaarden voor huiseigenaar

De rente blijft voorlopig onverminderd laag; je hypotheek oversluiten loont. Maar dat geldt ook voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek in 2021: als tweeverdiener 10% extra financieringslastpercentage gecombineerd met de lage rente. Koop je dan ook nog een energiezuinig huis of tref je energiezuinige maatregelen? Dan word je extra beloond. Als huiseigenaar of aanstaande huizenkoper sluit je, ondanks de mogelijke onzekerheid rondom het coronavirus, nog steeds gunstige hypotheken af.

De aan de gemiddelde huizenprijs gekoppelde kostengrens voor NHG (Nationale Hypotheek Garantie) stijgt met ingang van 1 januari 2021 van €310.000 naar €325.000. Een stijging van €15.000. Deze nieuwe kostengrens, vastgelegd in de NHG Voorwaarden & Normen, zal 1 november aanstaande worden gepubliceerd. Zijn er energiebesparende maatregelen voor jouw woning en financier je deze mee? Dan geldt een kostengrens van €344.500 met ingang van het nieuwe jaar. De huidige grens ligt op €328.600; een stijging van 6%.

Nieuwe kostengrensmethodiek

Het NHG heeft samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Financiën een nieuwe NHG-kostengrensmethodiek ontwikkeld. De kostengrens voor 2021 is volgens deze nieuwe methodiek bepaald. Tot en met dit jaar bepaalde men de grens op basis van de gemiddelde koopsommen van de laatste drie maanden. De kostengrens voor het komende jaar is bepaald op basis van de gemiddelde koopsommen van de laatste 39 maanden met hierbij opgeteld een correctiefactor, om beter aan te sluiten bij de gemiddelde prijs van een koophuis van dat jaar. De verwachting is dat deze nieuwe manier van berekenen bijdraagt aan een meer stabiele woningmarkt.

Kosten Nationale Hypotheek Garantie

Sluit je een hypotheek af met Nationale Hypotheek Garantie dan betaal je hiervoor eenmalig kosten, de zogenaamde borgtochtprovisie. Dit houdt het volgende in: De NHG staat garant voor jouw hypotheek (lening) bij de bank. Moet een woning gedwongen worden verkocht en blijft de huiseigenaar met een restschuld achter, dan wordt deze kwijtgescholden en betaalt vanuit de opbrengst van alle borgtochtprovisies. Deze kwijtschelding is niet van toepassing als je geen hypotheek via NHG hebt.

Borgtochtprovisie NHG 0,7%

Je betaalt 0,7% borgtochtprovisie aan het NHG bij het afsluiten van uw hypotheek over de hoogte van uw hypotheekbedrag. Dit percentage blijft ook voor 2021 van toepassing. ‘Een premie zo hoog als het moet, zo laag als het kan’. Dit is het uitgangspunt van de organisatie die jaarlijks de premiehoogte van de NHG onderzoekt. De doelstelling is de borgtochtprovisie minder afhankelijk te maken van prijsschommelingen op de huizenmarkt. De premie van 0,7% moet de basis zijn voor de premies van de komende jaren.

Maximale hypotheek berekenen

Koop je, als investeerder, een pand met belegging en/of verhuur als doel, dan betaal je met ingang van 1 januari van 2020 het tarief van 8% over de aankoopprijs. Dit voorstel van het kabinet, uit de recent gepresenteerde Miljoenennota, zorgt voor een verhoging van 2% op de te betalen overdrachtsbelasting.

Koopwoning als belegging

Alle panden, zowel woningen als bedrijfspanden, die niet worden gekocht om zelf in te gaan wonen maar als belegging of voor verhuur aan derden dienen, vallen vanaf 2021 onder 8% overdrachtsbelasting. Dit is een stijging van 2% in vergelijking met het huidige tarief van 6%. Beleggers en investeerders gaan per aankoop duizenden euro’s meer betalen.

Huis kopen voor je kind

Dit hogere tarief van 8% is ook van toepassing voor ouders die een woning kopen voor hun kind. Als je voor 1 januari 2021 een huis koopt voor je kind en voor die datum bij de notaris zit, dan scheelt je dat 6%; dit kan enkele duizenden euro’s schelen.

Deze nieuwe maatregelen heeft het kabinet voorgesteld om het voor starters op de woningmarkt makkelijker te maken. Zijn kopers tussen de 18-35 jaar en gaan zij zelf in de aangekochte woning wonen? Dan betalen zij niet meer het huidige tarief van 2% maar worden zij, eenmalig, vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Vanaf 2021 tot en met 2025 betalen woningkopers tussen 18-35 jaar geen overdrachtsbelasting meer bij de aankoop van een woning. Het huidige tarief van 2% wijzigt naar een eenmalige vrijstelling van 0%; een voordeel dat kan oplopen tot duizenden euro’s. Dit voorstel heeft het kabinet in de onlangs gepresenteerde Miljoenennota opgenomen.

Een belangrijke voorwaarde voor toekenning van deze vrijstelling is dat de kopers daadwerkelijk zelf in de aangekochte woning gaan wonen. Bij aankoop van een tweede woning of in geval van een verhuizing, na 1 januari 2021, moet wel 2% worden betaald over de aankoopprijs.

Op dit moment betalen alle kopers van een woning, tweede huis of recreatiewoning, ongeacht de leeftijd, 2% overdrachtsbelasting. Koop je als belegger of een bedrijfspand, dan betaal je 6% aan belasting.

Wat zijn de wijzigingen voor huizenkopers per 2021?

Met ingang van het nieuwe jaar zijn de volgende wijzigingen met betrekking tot de overdrachtsbelasting van kracht:

1. Kopers tussen 18-35 jaar betalen geen overdrachtsbelasting mits ze voldoen aan de volgende eisen:

    1. Ze moeten zelf in de woning gaan wonen
    2. Ze hebben niet eerder een vrijstelling voor deze te betalen belasting gekregen

Beide punten moeten via een verklaring bij de notaris worden afgegeven. De Belastingdienst controleert hierop. Koop je samen met iemand anders een woning en is één van de twee ouder dan 35 jaar? Dan betaalt deze koper 2% overdrachtsbelasting over dat deel waar hij of zij eigenaar van wordt.

2. Kopers vanaf 35 jaar betalen 2% overdrachtsbelasting mits zij zelf in de woning gaan wonen

Het grootste verschil tussen de huidige en nieuwe situatie is de leeftijdsgrens, die het te betalen percentage bepaald. Het kabinet wil deze maatregelen doorvoeren om het kopen van een huis voor starters makkelijker te maken. Als starter loont het om te wachten met de sleuteloverdracht tot na 1 januari aanstaande. Hou wel rekening met het verlopen van de hypotheekofferte als je de koop uitstelt.

Een hypotheek om het huis te verbouwen in plaats van een huis te kopen, het komt steeds vaker voor. Het aanbod van geschikte huizen is klein, de concurrentie is groot. Om toch hun eigen droomwoning te realiseren is verbouw voor veel mensen daarom een logische stap.

Hypotheek verhogen

De meeste hypotheekverstrekkers hebben gemerkt dat in de tweede helft van 2018 de gesprekken voor de verhoging van de hypotheek toenamen. Dit met als doel om een verbouwing te realiseren. Sommige intermediairs verwerkte in die periode zelfs anderhalf keer zoveel aanvragen voor hypotheekgesprekken dan het half jaar daarvoor. 

Verbouwingshypotheek

Een verbouwingshypotheek wordt niet zomaar verstrekt. Er gelden een aantal voorwaarden om de verbouwing mee te financieren in een bestaande hypotheek.Een extra hypotheek voor verbouwing is heel gebruikelijk voor een bestaande woning. Is de woningwaarde van een huis hoger dan toen het gekocht is, dan biedt de hypotheek ruimte om een verbouwing te financieren, aangezien je 100% van de huidige waarde van de woning mag lenen. Als er een deel van de hypotheek afgelost is dan geeft dit automatisch ook weer meer ruimte.

Bouwvolume in de markt

Niet alleen hypotheekverstrekkers merken dat er meer verbouwd wordt. Ook de bouwsector zelf ondervindt de toename van verbouwingshypotheken door een stijging van het bouwvolume. Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft berekend dat verbouwingen in 2018 bij elkaar een waarde van 9 miljard euro vertegenwoordigen. Dat komt neer op een stijging van 15 procent in twee jaar tijd.

Hypotheek berekenen

De rente op aflossingsvrije- en spaarhypotheken is ten opzichte van andere hypotheekvormen flink toegenomen. Voornaamste reden is dat met name banken voor dit soort hypotheken een steeds hogere risico-opslag rekenen, meldt het FD in haar berichtgeving.

Tussen een aflossingsvrije hypotheek en annuïtaire lening met een looptijd van 20 jaar kan het renteverschil al oplopen tot 0,85%. Bij het bestuderen van de cijfers valt op dat bijna uitsluitend de banken verantwoordelijk zijn voor het renteverschil. ABN Amro vraagt 0,5% meer voor een aflossingsvrije hypotheek, bij ING staat de risico-opslag voor de oude hypotheken al op 0,85%. De meeste verzekeraars en kleinere hypotheekbanken lijken vooralsnog een kleine of helemaal geen risico-opslag         

Hypotheken met risico-opslag

Aflossingsvrije- en spaarhypotheken zijn leningen waar gedurende de looptijd niet op wordt afgelost. Gecombineerd met de in 2013 afgeschafte hypotheekrenteaftrek is het risico van deze hypotheekvormen daarmee groter dan bij hypotheken met tussentijdse aflossing. Volgens de wet moeten banken bestaande en nieuwe klanten echter dezelfde rente aanbieden. De renteverschillen ontstaan doordat banken wél vrij zijn een risico-opslag op de rente te hanteren.

Rentetarief gebruikt voor hypotheekkeuze

Naast een hogere risicowaardering voor hypotheken zonder tussentijdse aflossing, heeft de risico-opslag op dergelijke hypotheken ook een ander motief. In de berichtgeving van het FD bevestigen ING en ABN Amro dat ook sturing een reden is voor de hogere rente. “We stimuleren onze klanten om voor een hypotheekvorm te kiezen waarbij er structureel wordt afgelost op de lening zodat er aan het einde van de looptijd van de hypotheek geen risico op restschuld is.

Stel maakt financiële beslissingen

Bij het afsluiten van een hypotheek voor een nieuwe woning of bij het oversluiten van een bestaande hypotheek kan er gekozen worden voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NHG biedt een aantal voordelen, maar wegen deze op tegen de kosten die met NHG gemoeid zijn? En zijn de voordelen die NHG biedt in elke situatie even interessant?

Wat is NHG?

Nationale hypotheek garantie logoNHG is alleen mogelijk als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo mag vanaf 2018 de koopsom van de woning niet meer bedragen dan 265.000  en vanaf 2019 niet meer dan 290.000,-. In het geval van energiebesparende voorzieningen stijgt de maximale hypotheek met 6%. Wanneer je een hypotheek met NHG afsluit, dien je 1% van het hypotheekbedrag, de zogenaamde borgtochtprovisie, te betalen aan NHG. In ruil hiervoor biedt NHG extra zekerheid wanneer je in betalingsproblemen komt.

Voordelen NHG

De extra zekerheid die NHG biedt is uiteraard een voordeel. Zo kan NHG een restschuld die ontstaat na het verkopen van een woning kwijtschelden, ook weer onder bepaalde voorwaarden.

Een ander voordeel van een hypotheek met NHG is een lagere rente die geldverstrekkers aanbieden. Gemiddeld is deze korting op de hypotheekrente, bij een financiering van 100 procent van de marktwaarde van de woning, zo’n 0,5 tot 0,6 procent. De reden hiervoor is het feit dat banken door de borgstelling van NHG minder risico lopen. Bij een annuïteiten hypotheek van 250.000 euro en een rentekorting van 0,5%, bespaar je in het eerste jaar 1241 euro en het tweede jaar 1221 euro. Na twee jaar is de besparing 2462 euro, wat betekent dat de NHG kosten van 1 % (2500 euro) na iets meer dan twee jaar zijn terugverdiend. 

Zijn de voordelen in elke situatie hetzelfde?

Er zijn een aantal factoren die bepalen hoe gunstig NHG is in individuele gevallen. Hieronder worden een aantal factoren in detail besproken.

Verhouding hypotheekschuld en de marktwaarde

Allereerst is de verhouding tussen de hypotheekschuld en de marktwaarde van de woning van belang. De verhouding tussen de hypotheekschuld en de marktwaarde van de woning kan verlaagd worden door het inbrengen van eigen geld of door bijvoorbeeld het ontvangen van een schenking.  Vrijwel alle geldverstrekkers geven een rentekorting voor hypotheken zonder NHG, naarmate de schuld-marktwaarde verhouding lager wordt. Dit betekent dat het rentevoordeel van een hypotheek met NHG ten opzichte van een hypotheek zonder NHG, een stuk lager kan zijn en dat daardoor de terugverdientijd van de NHG kosten toeneemt. Bij sommige geldverstrekkers is de rente in de laagste categorie schuld-marktwaarde verhouding zelfs gelijk aan, of lager dan de NHG rente. In dat geval kan het NHG rentevoordeel dus compleet wegvallen. 

Woonduur

Ook speelt de te verwachten woonduur een belangrijke rol. Als je namelijk een hypotheek met NHG heeft afgesloten en besluit te verhuizen, kan de NHG niet meegenomen naar de nieuwe woning. Daar zou eventueel opnieuw gekozen kunnen worden voor NHG, maar dan dient de borgtochtprovisie van 1% van de totale hypotheek opnieuw betaald te worden. Zeker als het rentevoordeel van een NHG hypotheek lager is, zoals hierboven beschreven, neemt de terugverdientijd toe. Concreet betekent dit, dat als je al weet dat je binnen afzienbare tijd wilt verhuizen, de kans bestaat dat de kosten die zijn betaald aan NHG, nog niet zijn terugverdiend. Hierboven staat al het voorbeeld dat bij een rentevoordeel van 0,5%, de terugverdientijd iets meer dan 2 jaar bedraagt. Bij een schuld-marktwaarde verhouding van 85% is een reële rentekorting 0,2%. Als we uitgaan van een NHG rente van 2% en een hypotheek van 200.000 euro, zal er na 5 jaar 18.763 euro aan rente zijn betaald. De bijbehorende rente zonder NHG is 1,8% en na 5 jaar zal er 16.853 euro betaald zijn. De besparing na vijf jaar is 1.910 euro. De NHG kosten van 2.000 euro zullen bij een rentekorting van 0,2% na iets meer dan vijf jaar zijn terugverdiend. Dit geeft aan dat het, met het oog op het voordeel van een lagere rente, interessant is om te kijken naar hoe lang je in de woning verwacht te blijven. 

NHG bij betalingsproblemen

Naast het voordeel van een lagere rente is het natuurlijk ook zo dat NHG uitkomst kan bieden bij financiële problemen. Zo kan de woonlastenfaciliteit uitkomst bieden bij tijdelijke betaalproblemen. Het maandbedrag van de hypotheek kan dan tijdelijk naar beneden worden bijgesteld. Het bedrag dat dan per saldo niet wordt betaald, dient later wel terugbetaald te worden.

Verder is het zo, dat als een woning met verlies wordt verkocht, NHG de restschuld kan kwijtschelden. Hiervoor dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. In principe moeten de betalingsproblemen zijn ontstaan als gevolg van relatiebeëindiging, niet verwijtbare werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid. Ook moet je volledig hebben meegewerkt om de woning voor een zo hoog mogelijke prijs te verkopen en mag er geen eigen vermogen meer aanwezig zijn. Het is dus niet zo dat wanneer een hypotheek met NHG is afgesloten, een restschuld in alle gevallen wordt kwijtgescholden.

Is NHG verstandig voor jou?

Uit bovenstaande blijkt dat het afsluiten van een hypotheek met NHG zeker voordelen kan bieden, maar deze voordelen verschillen per situatie. De te verwachten woonduur, de inbreng van eigen geld, het rentevoordeel, het eigen vermogen dat overblijft en de kans op betalingsproblemen zijn zaken om rekening mee te houden. Wil je een nieuwe hypotheek afsluiten of uw huidige hypotheek oversluiten en twijfelt je om dit met NHG te doen? De adviseurs van A&H Finance kunnen je voorzien van een advies, gebaseerd op uw persoonlijke situatie en wensen. Bel ons even op 020-465 19 51 voor een telefonische kennismaking.

Hypotheekadviseurs genoeg, maar hoe kies je uit al deze adviseurs de beste adviseur? In dit artikel geven we je tips om de beste hypotheekadviseur te kiezen. Heb je nu of na dit artikel nog vragen; bel ons gerust op 020–465 19 51.

Is je hypotheekadviseur onafhankelijk?

Het is belangrijk om te controleren of je hypotheekadviseur onafhankelijk is. Door te kiezen voor een onafhankelijk hypotheekadviseur krijg je een groter aanbod met hypotheekverstrekkers. Hiermee voorkom je dat je keuzes maakt op basis van onvolledige informatie en misschien zelfs dat je teveel betaalt voor je hypotheek.

Vaste adviseur gedurende het hele traject

Bij A&H Finance blijft je hypotheekadviseur gedurende het gehele hypotheektraject je vaste aanspreekpunt. Dit om de kwaliteit van het hypotheekadvies te waarborgen. Bij sommige banken en hypotheekadvies ketens is dit helaas altijd het geval. Hier wordt je dossier na de afspraak met de adviseur soms doorgeschoven naar ander, soms lager gekwalificeerd, personeel.

Het netwerk van het advieskantoor

In sommige delen van Nederland zoals in Amsterdam, is het essentieel om snel te kunnen handelen bij de aankoop van een woning.  Door te controleren of je hypotheekadviseur een netwerk heeft aan aankoopmakelaars, notarissen en taxateurs, kan je het aankoopproces versnellen en voorkomen dat je een huis misloopt. Een ander mooie bijkomstigheid is vaak dat ze lagere tarieven kunnen aanbieden voor al deze schakels in het aankoopproces.

Het tarief

Een belangrijk vergelijkingsmiddel is natuurlijk het tarief wat het hypotheekadvies kantoor vraagt voor haar diensten. Maar belangrijk is om te checken wat hier allemaal bij inbegrepen zit. Worden bijvoorbeeld ook de benodigde verzekeringen voor jou afgesloten? Of moet je hiervoor meer betalen? Elk advieskantoor moet tegenwoordig een dienstverleningsdocument op zijn website beschikbaar stellen. Hierin staat vermeld wat de adviseur voor jou kan doen en wat de prijs hiervan is. Dit is een standaarddocument zodat je gemakkelijk hypotheekadviseurs kan vergelijken.

Reviews

Op het internet zijn handige vergelijkingssites te vinden zoals Independer.nl, Advieskeuze.nl en Reviews op Google, zodat je gemakkelijk hypotheekadviseurs kan vergelijken. Daar kan je lezen wat huizenkopers vinden van hun adviseur.

A&H Finance is vijf keer achter elkaar uitgeroepen tot beste hypotheekadviseur van Nederland.

Nazorg

Goed advies houdt niet op bij het adviesgesprek. Volgens de wetgever moet elke adviseur nazorg verlenen. Immers, er kan veel gebeuren in een paar jaar. Je arbeidsomstandigheid is wellicht veranderd of je wensen met betrekking tot een hypotheek. Daarom is goede nazorg belangrijk. Het hypotheekadvieskantoor mag zelf invullen hoe zij dit gaan vormgeven. Ook dit staat in het dienstverleningsdocument.

Diploma’s en kwalificaties

Misschien wel de voornaamste reden dat je een adviseur inschakelt is omdat hij of zij specialistische kennis heeft over hypotheken en verzekeringen en goed opgeleid is. Elke hypotheekadviseur moet beschikken over WFT-diploma’s en heeft Permanente Educatie. Uiteraard voldoen alle financieel adviseurs van AH Finance aan deze criteria.

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, verantwoordelijk voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft vanaf vandaag een seniorenhypotheek gelanceerd. Deze bevat een soepeler acceptatiebeleid die kijkt naar de werkelijke lasten van een nieuwe hypotheek. Veel ouderen willen wel verhuizen, omdat ze bijvoorbeeld kleiner willen gaan wonen, maar worden tegengehouden met de financiering. De seniorenhypotheek biedt hiervoor een oplossing.

Meer mogelijkheden met NHG garantie

Veel ouderen hebben niet de mogelijkheid om te verhuizen, omdat ze de financiering moeilijk rond kunnen krijgen. Geldverstrekkers gaan er bij de berekening van de maximale hypotheek namelijk vanuit dat de gehele hypotheek wordt afgelost en toetsen op het pensioeninkomen, die meestal lager is. Maar omdat ouderen veelal een (gedeeltelijke) aflossingsvrije hypotheek hebben worden de maandlasten te hoog berekent en valt het maximaal te lenen bedrag tegen. Met de nieuwe manier van toetsen wordt rekening gehouden met de werkelijke lasten. Hierdoor kan het maximaal te lenen hypotheekbedrag omhoog en kan de verhuizing gewoon doorgaan. De NHG biedt ook een vangnet wanneer er een verandering is in je persoonlijke situatie en je de hypotheek niet meer kan betalen.

De voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een dergelijke NHG-hypotheek moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste is misschien wel dat de hypotheek is voor mensen die over maximaal 10 jaar de AOW-leeftijd bereiken. Tevens moet het uiteraard gaan om een hypotheek met NHG. Deze mogen een maximaal bedrag hebben van 265.000 euro. Daarnaast moeten de werkelijke maandlastenlasten die je nu betaalt gelijk blijven of lager worden met de nieuwe hypotheek en moet de rente voor 20 jaar of langer vastgezet worden. Zo is er zekerheid dat de maandlasten betaalbaar blijven, ook na de pensioendatum. Zie ook de website van NHG voor meer informatie.

Wil je weten of deze NHG-hypotheek ook voor jou tot de mogelijkheden behoort? Neem dan contact op met een van onze adviseurs voor een vrijblijvend gesprek!

nieuwbouw-woning-kopen

Wat heb jij liever een monumentaal pandje of een spiksplinternieuw nieuwbouw huis, helemaal naar jouw wens opgeleverd? De verschillen zijn enorm of de woonwijk waar je gaat kopen al wat langer bestaat of dat de grond klaar voor de bouw is en dat het wachten is op de vergunningen. Laten we even de belangrijkste informatie over het kopen van een nieuw te bouwen woning op een rij zetten.

Nieuwbouw betekent geen overdrachtsbelasting

Het klinkt heel logisch, maar toch goed om te weten dat de 1e eigenaar van de woning niet de 2% overdrachtsbelasting hoeft te betalen. Dat scheelt toch al gauw een paar duizend euro.

Hoe koop je een nieuwbouw woning

Als je ingeloot bent dan ga je een koopovereenkomst tekenen voor de grond (soms een erfpachtovereenkomst voor de grond) en een aanneemovereenkomst voor wat er op die grond gebouwd gaat worden. In de regel heb je twee maanden de tijd om de financiering te regelen. Hoe meer mensen hun financiering geregeld hebben in jouw nieuwe buurt hoe eerder de bouwer zal beginnen met de bouw.

De offerte en bouwrente

Bij nieuwbouw moet de offerte geldig zijn op het moment de bouwer wil beginnen met bouwen. Je gaat dan naar de notaris toe, die dan de eerste bouwtermijn(en) betaalt. De bouw kan dan gaan beginnen, het “hoera”-moment. Heb jij de financiering dan nog niet rond dan rekent de bouwer een bouwrente soms wel 6%, eigenlijk is dat de rente die hij nu moet betalen over zijn lening. Pas als jouw hypotheek rond is en de termijnen hebt overgemaakt via de notaris, zal hij stoppen met het rekenen van bouwrente. In de praktijk hoef je deze bouwrente niet te betalen als je de financiering gewoon netjes op tijd hebt geregeld. Wij adviseren je graag om te voorkomen dat je de bouwrente moet gaan betalen en natuurlijk wie van de aanbieders in Nederland de beste voorwaarden en rente bieden.

Een waardestijging door meerwerk

Een nieuwbouw woning wordt casco opgeleverd of met een standaard keuken, badkamer etc. Je kunt er wel voor kiezen om meer werk te laten doen of dat zelf doen, dat heet heel eenvoudig meerwerk. Denk aan een uitbouw, een keuken, een warmtepomp, vloerverwarming, schilderwerk, eigenlijk alles dat onlosmakelijk verbonden is met de woning. Dat meerwerk zorgt voor een waardestijging van de nieuwe woning. Logisch ook, want een woning met niets er in is natuurlijk veel minder waard dan een woning die helemaal afgebouwd is.

Als onafhankelijk adviseurs van A&H Finance, kijken we met jou naar de mogelijkheden tot extra meerwerk en adviseren je ook hier slim mee om te gaan.

Renteverlies tijdens de bouw en bouwdepotrente

Het bouwen van de nieuwe woning kost meestal tussen de negen en achttien maanden. Dan kun je er nog niet wonen en moet je zowel rente als aflossing betalen. De overheid eist echter dat je vanaf het moment dat je een hypotheek hebt de aflossing gaat betalen. De rente die je tijdens de bouw moet betalen kun je desgewenst wel meefinancieren in de hypotheek. Best wel lastige materie, maar dat leggen we je graag uit.  Daarnaast krijg je een rentevergoeding over het nog niet gebruikte geld tijdens de bouw, de bouwdepotrente verschilt echter per geldverstrekker. Samen maken we uiteindelijk de keuze voor de beste geldverstrekker.

Laat de bouw maar beginnen!

Natuurlijk zijn er nog veel meer vragen!

Neem dan ook contact met ons op, je hebt direct een adviseur aan de lijn voor een telefonische kennismaking. En gedurende het hele proces van het tekenen van de koop-aanneemovereenkomst totdat de bouw begint is er steeds weer contact zodat jouw nieuwe woning een passende hypotheek heeft die naadloos aansluit bij jouw situatie.